Zapri

Iskalnik

Info za uporabnike

Pogosta vprašanja

Odgovarjamo na pogosta vprašanja naših uporabnikov.
 

O obračunu komunalnih storitev

1. Kaj pomenijo postavke na računu?
2. Kako se meri in obračunava voda?
3. Kako se obračunava odvoz in čiščenje blata iz greznic?
4. Kako se obračunava storitev ravnanja z odpadki?
5. Kaj je omrežnina in na kakšen način se obračunava uporabniku?
6. Ali je omrežnina v vseh občinah enaka?
7. Ali so razlike v cenah komunalnih storitev med stanovanjem, stanovanjsko hišo in gospodarskim objektom?
8. Kako se obračunava omrežnina v večstanovanjskih objektih?
9. Na kakšni podlagi so določene cene komunalnih storitev?

O sporočanju podatkov za obračun komunalnih storitev

1. Kako lahko sporočim stanje vodomera za obračun glede na dejansko porabo vode?
2. Kako uredim plačevanje komunalnih storitev preko direktne bremenitve (trajnika)? Kako se prijavim na e-račun?
3. Kako lahko uredim spremembo osebnih podatkov (sprememba lastnika, plačnika, naslova za pošiljanje računov itn.)?
4. Objekt bo dalj časa nenaseljen. Je možno odjaviti komunalne storitve?

O zbiranju in odvozu odpadkov

1. Kako se vključim v sistem odvoza odpadkov?
2. Ali moram sam kupiti zabojnike za odpadke?
3. Zabojniki ne ustrezajo potrebam našega gospodinjstva. Kako lahko uredim zamenjavo zabojnikov?

4. Biološke odpadke bom v celoti kompostiral na hišnem kompostniku, zato ne potrebujem zabojnika za biološke odpadke. Kako lahko odjavim storitev zbiranja bioloških odpadkov?
5. Obnavljamo stanovanje, zato bomo imeli večje količine večjih kosov odpadkov. Kako lahko uredim odvoz teh odpadkov?
6. Kako pogosto perete zabojnike za biološke odpadke?
7. Kje se nahajajo skupne zbiralnice za ločeno zbiranje odpadkov oz. ekološki otoki?
8. Kdaj je odprt zbirni center?
9. Ob zabojnik sem postavil vrečo z odpadki. Zakaj je niste odpeljali?
10. Ali lahko v okviru javne službe ravnanja z odpadki oddamo salonitne plošče?

O kakovosti pitne vode

1. Kakšna je kakovost vode? Vse o vodnih virih, kakovosti in trdoti vode.
2. Zakaj je potrebno investirati omrežnino v zamenjavo vodovodnih in kanalizacijskih sistemov?

Oblikovanje in izvedba: ENKI