Zapri

Iskalnik

Napotki ob izgubi bližnjega

Napotki ob izgubi bližnjega

Kot izvajalci javne službe pogrebne dejavnosti se trudimo težke trenutke ob izgubi bližnjega olajšati z ureditvijo vseh potrebnih formalnosti in ustrezne dokumentacije, prevoza pokojnika, s pripravo na poslovilni obred ter z organizacijo in izvedbo dostojanstvenega slovesa. 

Ogenj spokojnosti

Da je ob boleči izgubi čim lažje in čim bolj v skladu z željami žalujočih, poskrbi naš pogodbeni partner, ki je dosegljiv v vsakem trenutku, 24 ur na dan:

Pogrebne storitve Vrbančič, Vegova ulica 4a, 1233 Dob / T: 01 729 36 24 / M: 041 611 491 / F: 01 729 36 25 / E: andrej.psv@gmail.com / W: www.pogrebne-storitve-vrbancic.si

Sprejemna pisarna Domžale, Slamnikarska 14, 1230 Domžale / T: 01 721 65 44

V primeru smrti na domu ...

... mora pokojnika pregledati dežurni zdravnik oziroma mrliški oglednik, ki nato izda potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti. Nato svojci o smrti obvestijo izvajalca pogrebne in pokopališke dejavnosti v občini, kjer je nastopila smrt in izvajalca pogrebne in pokopališke dejavnosti, kjer bo izveden pogreb.

Za območje občin Domžale, Mengeš, Moravče in Trzin je pristojna dežurna služba Zdravstvenega doma Domžale. Po izdaji potrdila o smrti svojci obvestijo podjetje Pogrebne storitve Vrbančič, ki opravi prevoz pokojnika do mesta, kjer se hrani do upepelitve oziroma pogreba in svetuje o nadaljnjih postopkih. Med čakanjem lahko svojci pokojnika preoblečejo ali pa zgolj pripravijo obleko in to opravijo zaposleni pogrebnega podjetja.

V primeru smrti v bolnišnici ali domu upokojencev ...

... svojci prejmejo obvestilo o smrti. Nato obvestijo izvajalca pogrebne in pokopališke dejavnosti v občini, kjer je nastopila smrt in izvajalca pogrebne in pokopališke dejavnosti, kjer bo izveden pogreb, kjer svetujejo, kako ukrepati naprej.  

V skladu z željami svojcev je poskrbljeno za:

 • prevzem, prevoz in ureditev pokojnika,
 • ureditev vse potrebne dokumentacije (prijava smrti na upravni enoti, potrdilo za pokop na določenem pokopališču),
 • pogrebno opremo,
 • poslovitev od pokojnika pred upepelitvijo,
 • upepelitev,
 • organizacijo pogrebne slovesnosti (govornik, vokalne in glasbene storitve, cvetje, fotografiranje),
 • posredovanje pri objavi osmrtnic,
 • pripravo groba, 
 • nagrobni kamen in napis na grobni plošči,
 • druge želje svojcev.

Za ureditev navedenega potrebujete:

 • osebni dokument,
 • kartico zdravstvenega zavarovanja,
 • potrdilo o opravljenem mrliškem ogledu (kadar nastopi smrt doma oz. izven bolnišnice),
 • fotografijo pokojnika,
 • obleko za pokojnika.

Ne spreglejte

Poskrbite za okolje in pravilno oddajte nevarne odpadke

Spomladanska akcija zbiranja nevarnih odpadkov bo potekala v marcu. Preverite datume zbiranja nevarnih odpadkov po občinah.

Preberi vse
Oblikovanje in izvedba: ENKI