Iskalnik

Center za ravnanje z odpadki Dob

Center za ravnanje z odpadki Dob

V Centru za ravnanje z odpadki v Dobu poskrbimo za ustrezno ravnanje z odpadki.

T.: 01 721 22 42, E.: cro.sprejem@jkp-prodnik.si

Delovni čas in lokacija

1. november - 31. marec (zimski termin) Delovni čas
Ponedeljek - petek 14.00 - 18.00
Sobota 08.00 - 18.00
Nedelja in prazniki Zaprto
1. april - 31. oktober (poletni termin) Delovni čas
Ponedeljek - petek 14.00 - 20.00
Sobota 08.00 - 18.00
Nedelja in prazniki Zaprto

Center za ravnanje z odpadki Dob leži v gričevju Malenski boršt, 2 km južno od naselja Dob. Dostop je urejen po cesti mimo naselja Dob v smeri Gorjuše.

Zemljevid

Kaj prevzemamo v CRO Dob?

Center za ravnanje z oodpadki je urejen in opremljen za ločeno zbiranje naslednjih vrst frakcij:

 • papir in lepenka vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
 • steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
 • plastika, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,
 • odpadki iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
 • les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
 • oblačila,
 • tekstil,
 • jedilno olje in maščobe,
 • barve, črnila, lepila in smole,
 • detergenti,
 • baterije in akumulatorji,
 • odpadna električna in elektronska oprema,
 • kosovni odpadki,
 • nevarni odpadki iz gospodinjstev.

Prevzem zgoraj navedenih ločeno zbranih odpadkov v centru za ravnanje z odpadki je uporabnikom zaračunan v sklopu izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, kar pomeni, da uporabniku ob dovozu v center ne bodo posebej zaračunane. Pomembno je, da so odpadki ob predaji ločeni po frakcijah.

Pomembno: uporabnikom, ki so vključeni v zbiranje in predelavo organskih odpadkov (torej tisti, ki imajo doma rjav zabojnik), je v centru za ravnanje z odpadki omogočeno oddajati zeleni vrtni odpad (vejevje, listje, ipd.). Prevzem teh odpadkov je strošek v sklopu izvajanja javne službe ravnanja z odpadki, ki se uporabnikom ob dovozu v center ne zaračuna.

V Center za ravnanje z odpadki lahko pripeljete tudi mešane komunalne, gradbene in druge odpadke, ki jih ustrezni predpisi ne določajo kot ločeno zbrane frakcije, vendar jih je potrebno v zbirnem centru sprejemati v okviru izvajanja javne službe. Pri tem želimo poudariti, da stroški ravnanja s temi odpadki niso vključeni v izvajanje javne službe in se uporabnikom zaračunajo ob dovozu v zbirni center po veljavnem ceniku: CENIKI.

Namen zbirnega centra je, da se zbirajo večje količine komunalnih odpadkov, ki občasno nastajajo v gospodinjstvih in ki jih ni mogoče odložiti v sistem organiziranega rednega prevoza komunalnih odpadkov. Prav tako pa v gospodinjstvih nastajajo manjše količine nevarnih odpadkov, ki imajo strupene, vnetljive ali celo eksplozivne lastnosti in bi njihovo odlaganje med preostale odpadke za okolje pomenilo nepopravljivo škodo.

Kotiček ponovne uporabe za elektronske naprave: V centru lahko predate tudi še delujoče elektronske naprave, ki jih ne potrebujete več.

Postopek dovoza odpadkov v zbirni center

Vstop v zbirni center poteka preko tehtnice, kjer se izvede vhodna kontrola odpadkov: vsaka pošiljka odpadkov se vizualno pregleda, določi se izvor odpadkov (občina, naselje, podjetje ali občan), količina odpadkov (v kg) in klasifikacijska številka s seznama odpadkov ter identifikacija uporabnika storitev. Zelo pomembno je, da pripeljane odpadke odložite v ustrezne zabojnike, pri čemer naj ne bi bilo težav, saj je ob vsakem zabojniku nameščena tabla, ki označuje, kateri odpadki spadajo vanj.

Natančen opis dovoza odpadkov

   1. Počakajte pri znaku "Stop"
   2. Ko se odpre zapora, počasi zapeljite na tehtnico.
   3. Na tehtnici sprejemniku posredujte sledeče podatke:

 • lastnik odpadkov,
 • prevoznik odpadkov,
 • vrsta odpadkov,
 • izvor odpadkov (občina).

   4. Po končanem tehtanju, ko se prižge zelena luč, odpeljite s tehtnice.
   5. Odpadke odložite skladno z navodili zaposlenih na označena mesta.
   6. Pri odhodu ponovno zapeljite na tehtnico in počakajte na konec tehtanja.
   7. Ko je zapornica odprta, odpeljite.

Navodila za oddajo salonitnih plošč

Na centru za ravnanje z odpadki Dob veljajo posebna pravila glede oddaje salonitnih plošč. Pri oddaji upoštevajte naslednje:

 • Salonitne plošče morajo biti ločene od ostalih odpadkov, ki jih pripeljete na CRO.
 • Salonitne plošče morajo biti zložene na paleti.
 • Paleta s salonitnimi ploščami mora biti ovita v plastično folijo, tako da se prepreči sproščanje azbestnih vlaken v okolje med prevozom ter pri nakladanju in razkladanju (4. člen Uredbe o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest, Ur. list RS, št. 34/2008).

Osebje centra je ob prihodu potrebno obvestiti, da ste na CRO pripeljali tudi salonitne plošče (salonitne plošče niso gradbeni material). Pri vseh opravilih znotraj CRO je potrebno natančno upoštevati navodila osebja centra.

Pravne osebe morajo pred oddajo odpadkov pri prihodu nujno predložiti pisno naročilnico

Naročilnico se lahko pošlje v elektronski obliki na cro.sprejem@jkp-prodnik.si ali pa jo ima voznik s seboj v fizični obliki. Naročilnica je lahko mesečna ali za enkratno opravljeno storitev. Vsebovati mora sledeče podatke:

 • Naziv podjetja
 • Davčna številka podjetja
 • Naziv podjetja , ki sprejema odpadke (Javno komunalno podjetje Prodnik d. o. o.)
 • Obdobje naročanja (mesec, del meseca)
 • Kraj in datum dokumenta
 • Količina predanega materiala (okvirno) ali znesek
 • Rok plačila: 15 dni od izdaje fakture
 • Podpis odgovorne osebe  (Nujno)
 • Žig pravne osebe (Nujno)

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na info@jkp-prodnik.si. V primeru, da pravna oseba ne bo imela naročilnice, ji ne bo dovoljen vstop na Center za ravnanje z odpadki Dob

 

Ne spreglejte

Izkop pred polaganjem kanalizacije

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja - zapore cest

V ponedeljek, 10. 6. 2024, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Javorjevi ulici v Domžalah.

Preberi vse
Oblikovanje in izvedba: ENKI