Iskalnik

Pokopališča

Dostojno urejeno mesto spomina

Skrbimo, da so pokopališča kot mesto spomina na naše bližnje skozi vse leto dostojno urejena.

Na sliki je pokopališče v Mengšu.
Urejeno pokopališče

Na vseh pokopališčih v našem upravljanju redno zagotavljamo košnjo zelenic, urejanje poti in okolice mrliških vežic, čiščenje in odstranjevanje odpadkov ter njihov odvoz na odlagališče ter odstranjevanje snega in soljenje poti v zimskem času. Redno vzdržujemo tudi vse skupne objekte in naprave na območju pokopališč: mrliške vežice, sisteme osvetlitve in ozvočenja, prostore za zbiranje odpadkov, vodnjake za zalivanje in parkirišča.

Dejavnost javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč izvajamo na pokopališčih v občinah:

 - Mengeš

- Moravče (pokopališči Moravče in Peče),

Domžale (pokopališče pri domžalski cerkvi, Žale, Dob, Homec, Ihan, Krtina, Pšata, Radomlje, Rova, Šentpavel, Škocjan, Sveta Trojica).

Dostop za gibalno ovirane osebe

Glede dostopa za gibalno ovirane osebe do grobov na posameznem pokopališču nam pišite na info@jkp-prodnik.si.

Brez seznanitve oziroma dovoljenja upravljalca pokopališča je vožnja z motornimi vozili po pokopališčih v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik prepovedana za vse obiskovalce.

Pokop ali raztros pepela na pokopališču

Na vseh pokopališčih je zagotovljen osnovni pokop, ki je lahko zemeljski pokop v krsti ali pokop žare s pepelom, na pokopališčih v Domžalah in Radomljah pa je omogočen tudi raztros pepela pokojnika.

Pogrebi se izvajajo od ponedeljka do sobote, in sicer:

  • od 1. aprila do 30. septembra med 10. in 19. uro,
  • od 1. oktobra do 31. marca med 10. in 16. uro.

Vendar se izvaja pokop v okviru osnovnega pogreba le od ponedeljka do petka od 10. do 16. ure (začetek zadnjega pogreba – izven tega termina se pogrebi izvajajo po dogovoru in ceniku izvajalca pogreba).

Na posebno željo naročnika in v soglasju z izvajalcem se lahko pogreb izvede tudi ob nedeljah in praznikih.

Pokop izven pokopališča

Na željo svojcev pokojnika je možen tudi pokop izven uradnih pokopališč, za kar mora izdati dovoljenje upravna enota oz. za pokopališče pri cerkvi v Stobu, ki se vodi kot opuščeno pokopališče, Oddelek za komunalne zadeve Občine Domžale. Prav tako je možen raztros pepela pokojnika v morje.

Vzdrževanje reda in čistoče na pokopališčih

K čistoči in redu na pokopališčih s spoštljivim odnosom v veliki meri prispevajo tudi obiskovalci, ki morajo upoštevati, da na območju pokopališč ni dovoljeno:

  • nedostojno vedenje kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove,
  • odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora,
  • druge vrste onesnaževanja pokopališkega prostora in objektov v območju pokopališča,
  • poškodovanje mrliške vežice, grobov, nasadov in drugih naprav ali predmetov v območju pokopališča,
  • vodenje živali na pokopališče,
  • vožnja s kolesom ali motornim vozilom in shranjevanje le-teh na pokopališču,
  • odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in iz objektov v območju pokopališča.

Odgovoren odnos do okolja tudi na pokopališčih 

Na vseh pokopališčih v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik so nameščeni zbiralniki za ločeno zbiranje odpadkov. Poleg zabojnika za biološke odpadke, kamor se odlaga ostanke cvetja in grmovnic, travo in zemljo in zabojnika za mešane komunalne odpadke so postavljeni tudi posebne zabojniki za sveče. Sveče so zaradi svoje kompleksne sestave zelo zahteven odpadek, zato je pomembno, da se jih zbira ločeno.

Tudi na pokopališčih je z vodo treba ravnati varčno. Poskrbeti je treba, da se pipe po uporabi dobro zaprejo in da se za zalivanje uporabi res le toliko vode, kot jo okrasno cvetje potrebuje.  

Z vašo pomočjo bomo lažje poskrbeli za urejenost pokopališč in odgovoren odnos do okolja, zato prosimo, da v kolikor opazite okvare, poškodbe ali druga odstopanja, da nas o tem obvestite na telefonsko število 01 729 54 30.

Ne spreglejte

Izkop pred polaganjem kanalizacije

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja - zapore cest

V ponedeljek, 10. 6. 2024, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Javorjevi ulici v Domžalah.

Preberi vse
Oblikovanje in izvedba: ENKI