Iskalnik

Odgovornost uporabnika

Odgovornost uporabnika

Vzdrževanje vodomernega jaška, hišne vodovodne napeljave in internega hidrantnega omrežja za vodomerom je dolžnost uporabnika.

Vodomerni jašek

Vodomer mora biti dostopen v vsakem trenutku, zavarovan mora biti proti zalitju s talno vodo in v zimskem času proti mrazu. Le čist in vzdrževan jašek lahko zagotavlja čisto pitno vodo.

Hišno vodovodno omrežje

Tudi za stanje hišnega vodovodnega omrežja je odgovoren uporabnik. Svetujemo spremljanje stanja števca na vodomeru, saj se tako najhitreje opazi morebitne okvare na interni napeljavi, poleg tega je spremljanje porabe vode skladno z občinskimi predpisi odgovornost uporabnika.

Navodila za vzdrževanje internega vodovodnega omrežja so dostopna na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Ne spreglejte

Izkop pred polaganjem kanalizacije

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja - zapore cest

V ponedeljek, 10. 6. 2024, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Javorjevi ulici v Domžalah.

Preberi vse
Oblikovanje in izvedba: ENKI