Iskalnik

Pogrebna dejavnost

Poskrbimo za dostojno slovo in mesto spomina za pokojne.

Na sliki je pokopališče.

Na podlagi katastra grobov smo pripravili iskalnik grobov, ki omogoča hitro in enostavno iskanje...

Na sliki so prižgane sveče.

Na območju občin Domžale, Mengeš, Trzin in Moravče s spoštljivim odnosom skrbimo za dostojno slovo...

Na sliki je pokopališče v Homcu.

Ob prijavi pokopa oziroma sklenitvi najemne pogodbe se najemniku dodeli grobni prostor.

Na sliki je pokopališče v Mengšu.

Skrbimo, da so pokopališča kot mesto spomina na naše bližnje skozi vse leto dostojno urejena.

Na sliki je sveča.

Kot izvajalci javne službe pogrebne dejavnosti se trudimo težke trenutke ob izgubi bližnjega...

Na sliki je fontana in zalivalke na pokopališču.

Kljub težkim trenutkom je treba ob izgubi bližnjega urediti določene formalnosti.

Oblikovanje in izvedba: ENKI