Iskalnik

Vodni viri in kakovost vode

Vodni viri in kakovost vode

Podjetje Prodnik upravlja osem vodooskrbnih sistemov, katerih vodni viri zagotavljajo kakovostno pitno vodo prebivalcem občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče.

Vodohran

Spremljanje kakovosti vode

Zdravstveno ustreznost in kakovost pitne vode redno spremlja in izdaja poročila Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano - NLZOH, Kranj.

Vodni viri

Javno komunalno podjetje Prodnik upravlja naslednje vodooskrbne sisteme:

Slika prikazuje osem oskrbovalnih območij, ki so določeni glede na geografsko lego: Domžale-Mengeš-Trzin, Mengeš-Dobeno, Kolovec, Črni graben, Ples-Podoreh-Krulc, Dešen, Selce-Poljane, Bršlenovica-Šentožbolt.

Načini obveščanja uporabnikov o oskrbi s pitno vodo

V primeru nepričakovanih motenj oskrbe s pitno vodo sledimo skrbno pripravljenemu načrtu obveščanja uporabnikov o motnjah in ukrepih.

V primeru neskladnosti vzorcev pitne vode na interni instalaciji bodo uporabniki, pri katerih je bila ugotovljena neskladnost, obveščeni pisno.

V primeru omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode iz javnega vodovodnega omrežja, v primeru izvajanja ukrepov za odpravo neskladnosti na javnem vodovodnem omrežju ali v primeru dovoljenih odstopanj kakovosti pitne vode od predpisanih bodo uporabniki obveščeni preko drugega programa Radia Slovenija (Vala 202), Radia 1, spletnega portala domzalec.si in spletne strani podjetja Prodnik.

Letno poročilo o pitni vodi iz vodooskrbnih sistemov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik si lahko preberete na spletni strani www.jkp-prodnik.si. Letna poročila o kakovosti pitne vode iz javnih vodovodnih omrežij, ki oskrbujejo več kot 5.000 uporabnikov, so enkrat letno objavljena tudi v lokalnih glasilih.

Trdota vode

Trdoto vode povzročajo raztopljene mineralne snovi, ki jih voda raztaplja iz prsti in kamnin. 

Trdota vode je sestavljena iz začasne in trajne trdote. Začasno trdoto vode lahko odstranimo s prekuhavanjem. Pri segrevanju vode se namreč kalcijevi in magnezijevi hidrogenkarbonati pretvorijo v netopne karbonate. Izločeni karbonati so tako imenovani vodni kamen ali kotlovec, ki se pri 60 °C in več pospešeno nalaga v ceveh, parnih kotlih, bobnih pralnih strojev ipd. Z nalaganjem ovirajo prenos toplote, hkrati pa trda voda zmanjšuje tudi moč pralnih praškov in drugih detergentov.

Trda voda vsebuje raztopljene kalcijeve in magnezijeve ione, zaradi katerih se pogosto pojavlja vodni kamen. Mehka voda je tista voda, ki je brez raztopljenega kalcija in magnezija. Ne vsebuje mineralov, ki bi tvorili usedline, zato se vodni kamen ne pojavi.

Trdota vode v vodovodnih sistemih:

Vodovodni sistem Trdota vode (°dH)
Domžale - Mengeš - Trzin 17 - 18
Kolovec 12 - 13
Črni graben 15,5 - 16,5
Mengeš - Dobeno  17 - 18
Ples - Podoreh - Krulc 18 - 19
Dešen 7 - 8
Selce - Poljane 15 - 16
Bršlenovica - Šentožbolt 8,5 - 9,5

Opomba: °dH so nemške stopinje, pri čemer 1 °dH ustreza 1 mg CaCO v 100 ml vode. Trdota vode lahko niha v okvirih naravnih danosti

Lestvica trdote vode:

0-4 °dH zelo mehka voda (destilirana voda)
5-8 °dH mehka voda (deževnica)
9-18 °dH srednje trda voda (večina vodovodnih vod)
19-30 °dH trda voda
nad 30 °dH zelo trda voda

 

Nekaj koristnih nasvetov:

V grelniku vode nastavite čim nižjo temperaturo ogrevane vode, tako boste zmanjšali izločanje kalcijevega karbonata oziroma nastanek vodnega kamna, tako v grelniku vode kot tudi v grelcu. Vodni kamen na grelcu zmanjšuje prenos toplote iz grelca na vodo in skrajša življenjsko dobo grelnika.

Najugodnejša temperatura za umivanje in kopanje je blizu telesni temperaturi, kar pomeni med 37 in 38 °C. Za zdravega odraslega človeka je lahko tudi kakšno stopinjo nižja. Praktičen nasvet: namočite komolec v vodo – če koža ob tem pordi, je temperatura previsoka.

Na tržišču obstajajo različne naprave za mehčanje vode, ki delujejo na principu magnetov, ionske izmenjave (t. i. ionska smola) ipd. Žal je tudi v tem primeru učinek povezan s finančnim vložkom. Pred odločitvijo za nakup je treba predvsem vedeti namen in stanje obstoječih inštalacij, kajti naprave, ki mehčajo vodo na principu magnetov, jo zmehčajo točkovno, potem pa se enostavno povedano učinek iz ure v uro zmanjšuje. To pomeni, da v primeru, da se voda v grelniku ne porabi preko dneva, imamo enako trdo vodo, kot je bila pred priključitvijo naprave po principu magnetov. Dražje in bolj učinkovite so naprave z ionsko smolo.

Ker velja, da je dobra pitna voda trša, je pametno zasnovati vodovodne instalacije tako, da se voda za stroje mehča, voda, ki jo pijemo, pa je speljana mimo naprave za mehčanje.

Tlak vode v omrežju uporabnika

Odloki o oskrbi s pitno vodo določajo tlak na mestu priključka pri pretoku 0 od 2 do 7 bara, vendar pri posebnih pogojih dopušča odstopanja. Ti posebni pogoji nastopajo predvsem na reliefno zahtevnih območjih, kjer se voda distribuira preko zahtevnih podsistemov prečrpavanja, regulacij ipd. 

V večini primerov so razlog za previsoke tlake v internem omrežju vgrajeni vodomeri, ki ne dopuščajo povratnega toka vode iz interne instalacije nazaj v javni vodovodni sistem, na interni strani pa je neustrezno urejeno varovanje instalacije na strani priprave tople sanitarne vode. Ko se voda za sanitarne potrebe v interni instalaciji segreva, se kot medij razteza in ker je povratni tok v javni sistem preprečen, prične interni sistem delovati kot zaprta tlačna posoda, pri čemer tlak narašča in se v večini primerov sprosti ob odprtju varnostnega ventila. 

Vsem uporabnikom z zgoraj opisanimi težavami svetujemo vgradnjo ustrezne ekspanzijske posode na strani priprave tople sanitarne vode, ki omogoča kompenzacijo razlik v tlakih. Seveda obravnavamo vsak primer posebej, glede na lokacijo objekta. V primeru, kjer nastopajo resnično visoki tlaki, je bolj priporočljiva vgradnja ustreznega regulatorja tlaka. 

Lahko pa prihaja tudi do prenizkih tlakov. Pogosto je vzrok v nerednem čiščenju mrežnic na pipah uporabnikov, starih ventilih na internih napeljavah, ki so v okvari, ali čistilnih kosih oziroma raznih filtrih, ki jih uporabniki ne vzdržujejo pravilno. V primeru zelo nizkih tlakov na omrežju se priporoča vgradnja ustreznih naprav za dvig tlaka, kot je na primer črpalka. Pomembno pa je, da so vgrajeni varnostni elementi redno vzdrževani skladno z navodili proizvajalca.

Ne spreglejte

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja - zapore cest

V ponedeljek, 5. 6. 2023, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji po Kamniški cesti v Jaršah.

Preberi vse
Oblikovanje in izvedba: ENKI