Zapri

Iskalnik

Info za uporabnike

Javna naročila

Trenutno ni aktualnih javnih naročil.

 


 

ARHIV JAVNIH NAROČIL


Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu na Jemcevi ulici - 1.faza

Javno naročilo: Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu na Jemcevi ulici - 1.faza

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN002440/2017-W01: Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu na Jemcevi ulici - 1.faza

Datoteke:
Razpisna dokumentacija JN002440-2017-W01 Popis del JN002440-2017-W01


Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu na Aškerčevi ulici na Dobu

Javno naročilo: Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu na Aškerčevi ulici na Dobu

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN002426/2017-W01: Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu na Aškerčevi ulici na Dobu

Datoteke:
Razpisna dokumentacija JN002426-2017-W01 Popis del JN002426-2017-W01


Izbira izvajalca storitev pomožnih komunalnih del

Javno naročilo: Izbira izvajalca izvajalca storitev pomožnih komunalnih del

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN 003710/2016-B01: Izbira izvajalca storitev pomožnih komunalnih del.

Datoteke:
Razpisna dokumentacija JN 003710/2016-B01


Javno zbiranje ponudb

Javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenega delovnega vozila

Objavljamo poziv za javno zbiraje ponudb za prodajo rabljenega delovnega vozila Terex

Datoteke:
Javno zbiranje ponudb Terex


Izbira izvajalca za prevzem gradbenih odpadkov

Javno naročilo: Izbira izvajalca za prevzem gradbenih odpadkov.

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN 003118/2016-WO1: Izbira izvajalca za prevzem gradbenih odpadkov.

Datoteke:
Razpisna dokumentacija JN 003118-2016-WO1


Investicijsko vzdrževalna dela na primarnem vodovodu Domžale - Želodnik (6. faza)

Javno naročilo: Investicijsko vzdrževalna dela na primarnem vodovodu Domžale - Želodnik (6. faza)

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN003039/2016-W01: Investicijsko vzdrževalna dela na primarnem vodovodu Domžale - Želodnik (6. faza)

Datoteke:
Razpisna dokumentacija JN003039-2016-W01 Popis del JN003039-2016-W01


Obnova črpališča fekalne kanalizacije

Javno naročilo: Obnova črpališča fekalne kanalizacije

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN003040/2016-W01: Obnova črpališča fekalne kanalizacije

Datoteke:
Razpisna dokumentacija JN003040-2016-W01 Popis del JN003040-2016-W01


Izbira izvajalca za prevzem nevarnih odpadkov

Javno naročilo: Izbira izvajalca za prevzem nevarnih odpadkov

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN002951/2016-W01: Izbira izvajalca za prevzem nevarnih odpadkov

Datoteke:
Razpisna dokumentacija JN002951-W01


Izbira dobavitelja specialnega delovnega vozila

Javno naročilo: Izbira dobavitelja specialnega delovnega vozila

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN1215/2016-B01: Izbira dobavitelja specialnega delovnega vozila

Datoteke:
Razpisna dokumentacija JN1215-2016-B01


Izbira izvajalca za investicijsko vzdrževalna dela na Ulici Simona Jenka v Domžalah

Javno naročilo: Izbira izvajalca za investicijsko vzdrževalna dela na Ulici Simona Jenka v Domžalah

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN Ulica Simona Jenka Domžale: Izbira izvajalca za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na vodovodu in vodovodnih hišnih priključkih na Ulici Simona Jenka v Domžalah.

Datoteke:
Razpisna dokumentacija JN Simona Jenka Domžale Razpisna dokumentacija JN Simona Jenka Domžale - tabela


Izbira izvajalca za investicijsko vzdrževalna dela na Miklošičevi ulici v Domžalah

Javno naročilo: Izbira izvajalca za investicijsko vzdrževalna dela na Miklošičevi ulici v Domžalah

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN Miklošičeva Domžale: Izbira izvajalca za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na vodovodu in vodovodnih hišnih priključkih na Miklošičevi ulici v Domžalah.

Datoteke:
Razpisna dokumentacija JN Miklošičeva Domžale Razpisna dokumentacija JN Miklošičeva Domžale - tabela


Izbira dobavitelja posod za komunalne odpadke

Javno naročilo: Izbira dobavitelja posod za komunalne odpadke

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN872/2016: Izbira dobavitelja posod za komunalne odpadke

Datoteke:
Razpisna dokumentacija JN872-2016


Investicijsko vzdrževalna dela na Bevkovi ulici v Dobu

Javno naročilo: Izvedba investicijsko vzdrževalnih del na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih na Bevkovi ulici v Dobu

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN Bevkova: Izvedba investicijsko vzdrževalnih del na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih na Bevkovi ulici v Dobu

Datoteke:
Razpisna dokumentacija Bevkova Razpisna dokumentacija Bevkova - tabela


Investicijsko vzdrževalna dela na Koliški ulici na Viru

Javno naročilo: Izvedba investicijsko vzdrževalnih del na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih na Koliški ulici na Viru

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN Koliška: Izvedba investicijsko vzdrževalnih del na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih na Koliški ulici na Viru

Datoteke:
Razpisna dokumentacija Koliška Razpisna dokumentacija Koliška - tabela


Izbira izvajalca za prevzem ločeno zbranih frakcij iz gospodinjstev

Javno naročilo: Izbira izvajalca za prevzem ločeno zbranih frakcij iz gospodinjstev.

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN1253/2016: Izbira izvajalca za prevzem ločeno zbranih frakcij iz gospodinjstev.

Datoteke:
Razpisna dokumentacija JN1253/2016
Oblikovanje in izvedba: ENKI