Zapri

Iskalnik

Info za uporabnike

Javna naročila

Javno naročilo: Prevzem in predelava komunalne odpadne embalaže - mešana embalaža

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN008045/2018-W01: Prevzem in predelava komunalne odpadne embalaže - mešana embalaža

Razpisna dokumentacija JN008045/2018-W01

Obrazec ESPD - embalaža JN008045/2018-W01

Ponudbeni predračun JN008045/2018-W01

Posamezni obrazci JN008045/2018-W01


 

Javno naročilo: Izbira izvajalca pomožnih komunalnih storitev na vzdrževanju infrastrukture in obveznih gospodarskih javnih službah

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN007603/2018-B01: Izbira izvajalca pomožnih komunalnih storitev na vzdrževanju infrastrukture in obveznih gospodarskih javnih službah

Razpisna dokumentacija JN007603/2018-B01

Posamezni obrazci JN007603/2018-B01

Ponudbeni predračun JN007603/2018-B01

Obrazec ESPD JN007603/2018-B01

Seznam vozil JN007603/2018-B01


 

Javno naročilo: Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu Podrečje – VH Šumberk

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN006872/2018-W01: Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu Podrečje – VH Šumberk

Razpisna dokumentacija

Posamezni obrazci

Popis del in materiala vodovod Podrečje - VH Šumberk

Obrazec ESPD

Popravljen Obrazec ESPD vodovod Podrečje - VH Šumberk

Popravljen obrazec 10


Javno naročilo: Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu v Krtini

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN006573/2018-W01: Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu v Krtini

Razpisna dokumentacija

Posamezni obrazci

Popis del v naselju Krtina

Popis del od vodohrana Krtina do avtoceste

Obrazec ESPD


Javno naročilo: Izbira izvajalca za storitve pomožnih komunalnih del 

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN006318/2018-B01: Izbira izvajalca za storitve pomožnih komunalnih del.

Razpisna dokumentacija JN006318/2018-B01

Obrazci JN006318/2018-B01

Obrazec ESPD JN006318/2018-B01


 

Oblikovanje in izvedba: ENKI