Zapri

Iskalnik

Info za uporabnike

Javna naročila

Javno naročilo: Izbira dobavitelja pogonskih goriv

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN002422/2018-B01: Izbira dobavitelja pogonskih goriv.

Razpisna dokumentacija JN002422/2018-B01

Obrazci JN002422/2018-B01 - word

ESPD obrazec JN002422/2018-B01


 

Javno naročilo: Servisiranje osebnih vozil, nadgradenj in tovornih vozil

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN002426/2018-B01: Servisiranje osebnih vozil, nadgradenj in tovornih vozil.

Razpisna dokumentacija JN002426/2018-B01

ESPD obrazec JN002426/2018-B01


 

Javno naročilo: Izbira izvajalcev za prevzem, odvoz in obdelavo odpadkov

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN002420/2018-B01: Izbira izvajalcev za prevzem, odvoz in obdelavo odpadkov.

Razpisna dokumentacija JN002420/2018-B01

Ponudbeni predračun JN002420/2018-B01

Naročnik ESPD JN002420/2018-B01


 

Javno naročilo: Dobava vodovodnega materiala

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN002270/2018-W01: Dobava vodovodnega materiala.

Razpisna dokumentacija JN002270/2018-W01

Ponudbeni predračun JN002270/2018-W01 - popravek sklop 1 

Ponudbeni predračun JN002270/2018-W01

Naročnik ESPD JN002270/2018-W01


 

Javno naročilo: Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, vodovodnih hišnih priključkih in kanalizaciji na ulici Pod hribom v Radomljah

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN001975/2018-W01: Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, vodovodnih hišnih priključkih in kanalizaciji na ulici Pod hribom v Radomljah.

Razpisna dokumentacija JN001975/2018-W01

Popis del kanalizacija JN001975/2018-W01

Popis del vodovod JN001975/2018-W01


Javno naročilo: Izvajanje storitev vzdrževanja pokopališč

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN001822/2018-W01: Izvajanje storitev vzdrževanja pokopališč.

Razpisna dokumentacija

Ponudbeni predračun


 

Javno naročilo: Izvajanje storitev odčitavanja vodomerov

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN001034/2018-W01: Izvajanje storitev odčitavanja vodomerov.

Popravek

Razpisna dokumentacija

Obrazec ESPD


 

Javno naročilo: Okoljske storitve in manipulacija z odpadki

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN000667/2018-B01: Okoljske storitve in manipulacija z odpadki.

Razpisna dokumentacija

Ponudbeni predračun - popravljen - dne 7. 3. 2018

Ponudbeni predračun

Obrazec ESPD

Oblikovanje in izvedba: ENKI