Iskalnik

Pravno obvestilo

Pravno obvestilo

Vse pravice spletne strani www.prodnik.si so pridržane. Obvestilo se nanaša na začetno stran in vse podstrani dotičnega portala. Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršen koli način vključena v spletno stran in ni navedeno drugače je Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. Znaki slogani so varovani kot storitvena oziroma blagovna znamka po Zakonu o industrijski lastnini (Ur. list RS št. 20/2006). In po mednarodnih aktih. Znaki so registrirani pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Vse pravice pridržane.

Omejitev odgovornosti

Podatki na spletni strani so informativne narave in nimajo pravnih posledic, razen če je to izrecno navedeno. Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. se bo trudilo, da bodo podatki objavljeni na spletni strani pravilni in ažurni, vendar Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah spletne strani, ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali premoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletne strani ali nezmožnosti uporabe le-te. Vsi uporabniki uporabljajo spletno stran na lastno odgovornost.

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. se bo trudilo za nemoteno delovanje spletne strani, vendar ne more biti odgovorno za morebitno premoženjsko ali drugo škodo, ki jo je utrpel uporabnik, zaradi motenega delovanja spletne strani.

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. lahko brez predhodnega obvestila kadar koli spremeni spletno stran ali spremeni in doda njeno vsebino.

Varstvo osebnih podatkov

Podatki, ki jih Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. pridobi preko spletne strani, so namenjeni izključno za rabo in obdelovanje za potrebe Javnega komunalnega podjetja Prodnik d.o.o., kar pomeni, da jih Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. varuje v skladu z veljavnimi predpisi:

Politika varovanja osebnih podatkov podjetja Prodnik d.o.o.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Vse pravice so pridržane. Informacije in dokumenti na spletnem mestu so predmet avtorske zaščite in drugih oblik zaščite intelektualne lastnine avtorjev projekta.

Objavljene informacije in dokumenti so informativne narave in so lahko reproducirani le v nekomercialne namene. Nalaganje, predvajanje in tiskanje vsebin je dovoljeno le za osebno, domačo rabo, prepovedano je spreminjanje oznak o avtorskih pravicah in drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine in obvestil o drugih pravicah.

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršen koli način povezane z obravnavano spletno stranjo. Pri obisku in uporabi spletnih mest je odgovornost Javnega komunalnega podjetja Prodnik d.o.o. za vse primere izključena.

Splošno

Z uporabo te spletne strani uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje, in da se z njimi izrecno strinja.
Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.

Oblikovanje in izvedba: ENKI