Iskalnik

Odčitki vodomera

Odčitki vodomera

Količino porabljene vode merimo z obračunskimi vodomeri, ki so testirani in overjeni v skladu z Zakonom o meroslovju.

Vodomer

Redni odčitek vodomera se pri fizičnih uporabnikih opravi najmanj enkrat letno. Ker se komunalne storitve obračunavajo mesečno, se storitve, vezane na porabo vode, v obdobju med rednimi odčitki vodomerov obračunavajo na podlagi akontacije, ki se določi glede na povprečno porabo vode v preteklem obdobju, ali sporočenega mesečnega odčitka.

Ob rednem popisu se opravi poračun glede na razliko med obračunano količino vode in dejansko porabljeno vodo v obračunskem obdobju med odčitkoma. Na računu za komunalne storitve zato lahko takrat prihaja do odstopanj: pri uporabnikih, ki so porabili več vode, kot jo je bilo obračunane na podlagi mesečne akontacije, je znesek na računu temu primerno višji, pri uporabnikih, ki so porabili manj vode, kot jo je bilo obračunane, pa je znesek na računu toliko nižji.

Če ob poračunu prihaja do večjih odstopanj med obračunano in dejansko porabljeno vodo ali pa veste, da bo v prihodnje prišlo do večje oziroma manjše porabe vode, lahko kadar koli zaprosite za spremembo akontacije in tako približate obračun dejanski porabi.

Seveda storitve, vezane na porabo vode, lahko plačujete tudi glede na dejansko mesečno porabo vode, in sicer tako, da nam vsak mesec sporočite stanje vodomera preko portala eProdnik do zadnjega v mesecu za tekoči mesec.

Ne spreglejte

Izkop pred polaganjem kanalizacije

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja - zapore cest

V ponedeljek, 10. 6. 2024, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Javorjevi ulici v Domžalah.

Preberi vse
Oblikovanje in izvedba: ENKI