Iskalnik

Vodooskrbni sistem Selce - Poljane

Vodooskrbni sistem Selce - Poljane oskrbuje s pitno vodo  44 prebivalcev  na naslednjih območjih: Selce, Poljane.

Vir pitne vode je zajetje Selce.

Ne spreglejte

Izkop pred polaganjem kanalizacije

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja - zapore cest

V petek, 15. 12. 2023, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnih hišnih priključkih na delu Šolske ulice v Mengšu.

Preberi vse
Oblikovanje in izvedba: ENKI