Iskalnik

Vodooskrbni sistem Bršlenovica - Šentožbolt

Vodooskrbni sistem Bršlenovica - Šentožbolt oskrbuje s pitno vodo 80 prebivalcev na naslednjih območjih:  Šentožbolt, Bršlenovica, Učak.

Vir pitne vode je zajetje Bršlenovica.

Ne spreglejte

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja - zapore cest

V torek, 26. 7. 2022, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Murnovi ulici v Mengšu.

Preberi vse
Oblikovanje in izvedba: ENKI