Iskalnik

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja - zapore cest

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja - zapore cest

Za zagotavljanje kakovostne oskrbe s pitno vodo in ustreznega odvajanja komunalne odpadne vode se sistematično izvajajo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju.

Kanalizacija

V ponedeljek, 10. 6. 2024, se  predvidoma pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Javorjevi ulici v Domžalah. Na območju investicijsko vzdrževalnih del bo vzpostavljena zapora ceste, dostopi do objektov bodo možni skladno s prometno signalizacijo, navodili izvajalca in odločbo Občine Domžale. Dela bodo predvidoma zaključena v avgustu 2024.

Označena trasa del od hišne številke 1 do 10.

Arhiv objav investicijskih del na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju

V petek, 15. 12. 2023, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnih hišnih priključkih na delu Šolske ulice v Mengšu. Na območju investicijsko vzdrževalnih del bo vzpostavljena zapora ceste, dostopi do objektov bodo možni skladno s prometno signalizacijo, navodili izvajalca in odločbo Občine Mengeš. Dela bodo predvidoma zaključena v februarju 2024.

Na sliki so označene lokacije hišnih priključkov, ki bodo obnovljeni.


V ponedeljek, 20. 11. 2023, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na kanalizaciji - obnova kanalizacijskega črpališča na Igriški ulici v Preserjah pri Radomljah. Na območju investicijsko vzdrževalnih del bo vzpostavljena zapora ceste, dostopi do objektov bodo možni skladno s prometno signalizacijo, navodili izvajalca in odločbo Občine Domžale. Dela bodo predvidoma zaključena v decembru 2023.

Na sliki je označena trasa zapore ceste.


V četrtek, 2. 11. 2023, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Trdinovi ulici v Dobu. V okviru del bo obnovljenih 291 m vodovoda in vodovodni hišni priključki, hkrati pa bo točkovno sanirana kanalizacija. Na območju investicijsko vzdrževalnih del bo vzpostavljena zapora ceste, dostopi do objektov bodo možni skladno s prometno signalizacijo, navodili izvajalca in odločbo Občine Domžale. Dela bodo predvidoma zaključena konec novembra 2023.

Na sliki je označena trasa del.


V ponedeljek, 16. 10. 2023, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Čebulovni ulici in delu Tomanove poti v Moravčah. V okviru del bo obnovljenih 196 m vodovoda in hišni priključki, hkrati pa bo točkovno sanirana kanalizacija. Na območju investicijsko vzdrževalnih del bo vzpostavljena zapora ceste, dostopi do objektov bodo možni skladno s prometno signalizacijo, navodili izvajalca in odločbo Občine Moravče. Dela bodo predvidoma zaključena konec novembra 2023.

Na sliki je označena trasa del.


V ponedeljek, 2. 10. 2023, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na VI. in delu VIII. ulice na Homcu. V okviru del bo obnovljenih 240 m vodovoda, hkrati pa bo točkovno sanirana kanalizacija. Na območju investicijsko vzdrževalnih del bo vzpostavljena zapora ceste, dostopi do objektov bodo možni skladno s prometno signalizacijo, navodili izvajalca in odločbo Občine Domžale. Dela bodo predvidoma zaključena konec novembra 2023.

Na sliki je označena trasa del.


V sredo, 20. 9. 2023, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, vodovodnih hišnih priključkih in kanalizaciji na Brezovi ulici v Domžalah. V okviru del bo obnovljenih 193 m vodovoda, hkrati pa bo točkovno sanirana kanalizacija. Na območju investicijsko vzdrževalnih del bo vzpostavljena zapora ceste, dostopi do objektov bodo možni skladno s prometno signalizacijo, navodili izvajalca in odločbo Občine Domžale. Dela bodo predvidoma zaključena v novembru 2023.

Na sliki je označena trasa del.


V torek, 12. 9. 2023, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in vodovodnih hišnih priključkih na Želodniški cesti v Prevojah. V okviru del bo obnovljenih 410 m vodovoda. Na območju investicijsko vzdrževalnih del bo vzpostavljena zapora ceste, dostopi do objektov bodo možni skladno s prometno signalizacijo, navodili izvajalca in odločbo Občine Lukovica. Dela bodo predvidoma zaključena v novembru 2023.

Na sliki je označena trasa del.

V ponedeljek, 28. 8. 2023, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu v Zgornjih Praprečah v občini Lukovica. V okviru del bo obnovljenih 280 m vodovoda. Na območju investicijsko vzdrževalnih del bo vzpostavljena zapora ceste, dostopi do objektov bodo možni skladno s prometno signalizacijo, navodili izvajalca in odločbo Občine Lukovica. Dela bodo predvidoma zaključena v novembru 2023.

Na sliki je označena trasa del.


V ponedeljek, 28. 8. 2023, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, vodovodnih hišnih priključkih in kanalizaciji na Podrečju v občini Domžale. V okviru del bo obnovljenih 90 m vodovoda in 270 m kanalizacije s črpališčem. Na območju investicijsko vzdrževalnih del bo vzpostavljena zapora ceste, dostopi do objektov bodo možni skladno s prometno signalizacijo, navodili izvajalca in odločbo Občine Domžale. Dela bodo predvidoma zaključena konec oktobra 2023.

Na sliki je označena zapora ceste.V ponedeljek, 21. 11. 2022, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu na območju Račnega vrha v občini Domžale, v okviru katerih bodo obnovljeni jaški z vgrajenimi regulatorji tlaka. Na območju investicijsko vzdrževalnih del bo popolna zapora, dostopi do objektov bodo možni skladno s prometno signalizacijo, elaboratom zapore in odločbo Občine Domžale. Dela bodo predvidoma zaključena konec novembra 2022.

Na sliki je označena trasa zapore.


Na območju Petrovčeve ulice  v Domžalah potekajo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji. V okviru del bo obnovljenih 240 m vodovoda in kanalizacije. Zaradi del bo vzpostavljena popolna zapora ceste, dostopi do objektov bodo možni skladno s prometno signalizacijo, elaboratom zapore in odločbo Občine Domžale. Dela bodo predvidoma zaključena do konca marca 2023.

Na sliki je označena trasa del.


V ponedeljek, 3. 10. 2022, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Aškerčevi ulici v Domžalah. V okviru del bo obnovljenih 240 m vodovoda, hkrati pa bo točkovno sanirana kanalizacija. Na območju investicijsko vzdrževalnih del bo vzpostavljena popolna zapora ceste, dostopi do objektov bodo možni skladno s prometno signalizacijo, navodili izvajalca in odločbo Občine Domžale. Dela bodo predvidoma zaključena v začetku novembra 2022.

V torek, 13. 9. 2022, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji po V. ulici na Homcu. V okviru del bo obnovljenih 292 m vodovoda, hkrati pa bo točkovno sanirana kanalizacija. Na območju investicijsko vzdrževalnih del bo vzpostavljena popolna zapora ceste, dostopi do objektov bodo možni skladno s prometno signalizacijo, navodili izvajalca in odločbo Občine Domžale. Dela bodo predvidoma zaključena do konca oktobra 2022.

Na sliki je označena trasa del.

V ponedeljek, 29. 8. 2022, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu v Prevojah. V okviru del bo obnovljenih 650 m vodovoda. Na območju investicijsko vzdrževalnih del bo vzpostavljena zapora ceste, dostopi do objektov bodo možni skladno s prometno signalizacijo, navodili izvajalca in odločbo Občine Lukovica. Dela bodo predvidoma zaključena do konca novembra 2022.

Na sliki je označena trasa del.


V torek, 26. 7. 2022, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in cestišču na Murnovi ulici v Mengšu. V okviru del bo obnovljenih 420 m vodovoda, 380 m kanalizacije in 32 priključkov, urejeno pa bo tudi cestišče. Na območju investicijsko vzdrževalnih del bo vzpostavljena popolna zapora, dostopi do objektov bodo možni skladno s prometno signalizacijo, navodili izvajalca in odločbo Občine Mengeš. Dela bodo predvidoma zaključena konec oktobra 2022.

V torek, 19. 7. 2022, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in cestišču na območju Poti na Dobeno. V okviru del bo obnovljenih 160 m vodovoda, hkrati pa bo točkovno sanirana kanalizacija in urejeno cestišče . Na območju investicijsko vzdrževalnih del bo vzpostavljena popolna zapora, dostopi do objektov bodo možni skladno s prometno signalizacijo, navodili izvajalca in odločbo Občine Mengeš. Dela bodo predvidoma zaključena konec septembra 2022.


V ponedeljek, 11. 7. 2022, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in vodovodnih hišnih priključkih na Vegovi ulici v Moravčah. V okviru del bo obnovljenih 158 m vodovoda in 21 vodovodnih hišnih priključkov. Na območju investicijsko vzdrževalnih del bo popolna zapora ceste, dostopi do objektov bodo možni skladno s prometno signalizacijo, navodili izvajalca in odločbo Občine Moravče. Dela bodo predvidoma zaključena do konca avgusta.

Na spodnji sliki je označeno, kje bodo potekala dela.


V ponedeljek, 27. 6. 2022, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih na Podrečju. V okviru del bo obnovljenih 670 m vodovoda, hkrati pa bo točkovno sanirana kanalizacija. Na območju investicijsko vzdrževalnih del bo vzpostavljena delna zapora ceste, dostopi do objektov bodo možni skladno s prometno signalizacijo, navodili izvajalca in odločbo Občine Domžale. Dela bodo predvidoma zaključena do konca septembra.

Na spodnji sliki je označeno, kje bodo potekala dela.


V ponedeljek, 13. 6. 2022 so se pričela investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu v Prikrnici. V okviru del bo obnovljenih 180 m vodovoda in 12 hišnih priključkov. Na območju investicijsko vzdrževalnih del bo vzpostavljena popolna zapora, dostopi do objektov bodo možni skladno s prometno signalizacijo, navodili izvajalca in odločbo Občine Moravče. Dela bodo predvidoma zaključena do konca julija.

Na spodnji sliki je označeno, kje bodo potekala dela.


V sredo, 8. 6. 2022, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Grobeljski cesti v Mengšu. V okviru del bo obnovljenih 130 m vodovoda in zgrajenih 115 m kanalizacije. Na območju del bo vzpostavljena delna zapora ceste, dostopi do objektov bodo možni skladno s prometno signalizacijo, navodili izvajalca ter odločbo Občine Mengeš. Dela bodo predvidoma zaključena do konca julija.

Na spodnji sliki je označeno, kje bodo potekala dela.


V ponedeljek, 25. 4. 2022, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na kanalizaciji ob gradnji krožišča pri Policijski postaji Domžale. V okviru del bo urejen ustrezen odtok meteorne vode iz podvoza, kjer je ob večjih nalivih sedaj poplavljalo. Hkrati bo ob reševanju tega problema obnovljena tudi kanalizacija na Masljevi ulici. Skupna dolžina obnovljene kanalizacije bo 160 m. Na območju del bo vzpostavljena popolna zapora, dostopi do objektov bodo možni skladno s prometno signalizacijo, elaboratom zapore in odločbo Direkcije republike Slovenije za ceste. Dela bodo predvidoma zaključena v drugi polovici junija.

Na spodnji sliki je označeno, kje bodo potekala dela.


V torek, 19. 4. 2022, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu na območju Brda pri Ihanu. Na območju del bo vzpostavljena popolna zapora, dostopi do objektov bodo možni skladno s prometno signalizacijo, elaboratom zapore in odločbo Občine Domžale. Dela, v okviru katerih bo obnovljenih 50 m vodovoda, bodo predvidoma zaključena konec maja 2022. 

Na spodnji sliki je označeno, kje bodo potekala dela.

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja so nujne za zagotavljanje varne in zanesljive vodooskrbe ter nemotenega odvajanja komunalne odpadne vode, zato se zahvaljujemo za strpnost, razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije v času del.


V ponedeljek, 8. 11. 2021, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela vodovodu in kanalizaciji po Petrovčevi ulici na Rodici. V okviru del bo obnovljenih 290 m vodovoda in kanalizacije ter 20 hišnih priključkov. Na območju del bo vzpostavljena popolna zapora ceste, dostopi do objektov pa bodo možni skladno z navodili izvajalca del in odločbo Občine Domžale. Dela bodo predvidoma zaključena do konca februarja 2022.

Na spodnji sliki je prikazano, kje bodo potekala dela (rdeča črta).

V ponedeljek, 25. 10. 2021, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela vodovodu in kanalizaciji na Slomškovi ulici v Mengšu. V okviru del bo obnovljenih 320 m vodovoda, 220 m kanalizacije in 24 hišnih priključkov. Na območju del bo vzpostavljena popolna zapora ceste, dostopi do objektov pa bodo možni skladno z navodili izvajalca del. Dela bodo predvidoma zaključena do konca leta 2021.

Na spodnji sliki je prikazano, kje bodo potekala dela (rdeča črta).

V ponedeljek, 27. 9. 2021, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem črpališču v Dragomlju. V okviru del bo obnovljeno črpališče in 175 m kanalizacije. Na območju del bo vzpostavljena popolna zapora ceste, dostopi do objektov pa bodo možni skladno z navodili izvajalca del in elaboratom zapore ter odločbo Občine Domžale. Dela bodo predvidoma zaključena do 15. 11. 2021.

Na spodnji sliki je prikazano, kje bodo potekala dela (rdeča črta).

V ponedeljek, 27. 9. 2021, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Vegovi ulici v Moravčah. V okviru del bo obnovljenih 194 m vodovoda, hkrati pa bo točkovno sanirana kanalizacija. Na območju investicijsko vzdrževalnih del bo potekala popolna zapora ceste, dostopi do objektov pa bodo možni skladno z navodili izvajalca del in elaboratom zapore ter odločbo Občine Moravče. Dela bodo predvidoma zaključena do 15. 11. 2021.

Na spodnji sliki je prikazano, kje bodo potekala dela (rdeča črta).


V torek, 3. 8. 2021, se pričnejo investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih na območju Podpeči in Šolske poti v Lukovici. V okviru del bo obnovljenih 610 m glavnega voda in 21 vodovodnih hišnih priključkov, po Šolski poti pa bo sočasno izvedena tudi točkovna sanacija kanalizacije. Zapora ceste bo označena skladno z odločbo o zapori. Dela bodo predvidoma zaključena do 8.11.2021.

Na spodnji sliki je prikazano, kje bodo potekala dela (rdeča črta).


V ponedeljek, 21. 6. 2021, se pričnejo investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na območju Zadržniške ulice od hišne številke 1 do hišne številke 9 v Mengšu. V okviru del bo obnovljenih 43 m glavnega voda in 5 vodovodnih hišnih priključkov, sočasno pa bo izvedena tudi točkovna sanacija kanalizacije. Dela bodo predvidoma zaključena do 2. avgusta 2021. 

Na spodnji sliki je prikazano, kje bodo potekala dela (rdeča črta).


Od ponedeljka, 7. 6. 2021, do srede, 9. 6. 2021, bo zaradi investicjsko-vzdrževalnih del na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju potekala popolna zapora križišča na javni cesti LC 071021 Študa – Dragomelj - križišče z JP 5710222 – Dragomelj in JP 5710221 – Dragomelj (križišče ob hišnih številkah Dragomelj 41, 42, 73 in 74).  Vsi prekopi bodo dnevno zasuti in utrjeni do nivoja terena, tako da bo omogočen nujen dostop stanovalcev in v primeru intervencije.

Na spodnji sliki je označeno križišče, na katerem bo potekala zapora ceste.

Na tem območju sicer od aprila potekajo investicjsko-vzdrževalna dela na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju, v okviru katerih bo obnovljenih 147 m vodovoda in 11 hišnih priključkov, hkrati pa bo točkovno sanirana kanalizacija. Dela bodo predvidoma zaključena do 21. junija 2021.


V ponedeljek, 7. 6. 2021, se pričnejo investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih na Rudniški in Kokaljevi ulici ter Gasilski poti v Jaršah. Obnovljenih bo 482 m vodovoda in 40 hišnih priključkov, hkrati pa bo točkovno sanirana kanalizacija. Na območju investicijsko vzdrževalnih del bo potekala popolna zapora ceste, ki bo ustrezno označena v skladu z odločbo Občine Domžale. 

Dela se bodo pričela na Rudniški ulici, nadaljevala na Kokaljevi ulici in nazadnje še Gasilski poti. Popolna zapora se bo postavljala glede na napredovanje del, dostop do objektov bo omogočen v skladu z navodili izvajalca del. Dela bodo predvidoma zaključena do 9. avgusta 2021. 

Na spodnji sliki je prikazano, kje bodo potekala dela (rdeče črte).


V sredo, 2. 6. 2021, bo potekala popolna zapora Ljubljanske ceste od križišča s Slamnikarsko ulico in Ulico Nikola Tesla do mostička čez Mlinščico. Obvozi bodo ustrezno označeni, voznike pa prosimo za dosledno upoštevanje prometne signalizacije v času del.

Zapora ceste bo vzpostavljena zaradi asfaltiranja po izvedbi investicijsko vzdrževalnih del na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih na Slamnikarski in Ljubljanski cesti v Domžalah. V okviru del je bilo obnovljenih 434 m vodovoda in 16 hišnih priključkov, hkrati je potekala tudi točkovna sanacija kanalizacije, 46 m kanalizacije pa je bilo v celoti obnovljenih. 

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja so nujne za zagotavljanje varne in zanesljive vodooskrbe ter nemotenega odvajanja komunalne odpadne vode, zato se voznikom in okoliškim prebivalcem zahvaljujemo za strpnost, razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije v času del.


V torek, 25. 5. 2021, se pričnejo investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodu na Dobenu - izgradnja sekundarnega voda  v dolžini 150 m. Na območju del bo potekala zapora ceste, ki bo ustrezno označena v skladu z odločbo Občine Mengeš. Dostop do objektov bo omogočen v skladu z navodili izvajalca del. Dela bodo predvidoma zaključena do 20. julija 2021. 

Na spodnji sliki je prikazano, kje bodo potekala dela (rdeča črta).


V sredo, 21. 4. 2021, se pričnejo investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih v Dragomlju. Obnovljenih bo 147 m vodovoda in 11 hišnih priključkov, hkrati pa bo točkovno sanirana kanalizacija. Na območju investicijsko vzdrževalnih del bo potekala popolna zapora ceste, ki bo ustrezno označena v skladu z odločbo Občine Domžale. Dostop do objektov bo omogočen v skladu z navodili izvajalca del. Dela bodo predvidoma zaključena do 21. junija 2021. 

Spodnja slika prikazuje, kje bodo potekala investicijsko-vzdrževalna dela (na območju med hišno št. Dragomelj 41 in Dragomelj 53).


V petek, 16. 4. 2021, se pričnejo investicijsko-vzdrževalna dela na kanalizaciji na Cankarjevi ulici v Domžalah. Obnovljenih bo 111 m kanalizacijskega voda. Na območju investicijsko vzdrževalnih del bo potekala zapora ceste, ki bo ustrezno označena v skladu z odločbo Občine Domžale. Dela bodo predvidoma zaključena do 9. junija 2021. 


V ponedeljek, 12. 4. 2021, se pričnejo investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Slamnikarski in delu Ljubljanske ceste v Domžalah. Obnovljenih bo 434 m vodovoda in 16 hišnih priključkov. Hkrati bo potekala tudi točkovna sanacija kanalizacije, 46 m kanalizacije pa bo v celoti obnovoljenih. Na območju investicijsko vzdrževalnih del bo potekala popolna zapora po odsekih glede na napredovanje del, obvozi  bodo označeni v skladu z elaboratom zapore in odločbo Občine Domžale. Dela bodo predvidoma zaključena do 14. junija 2021.


V torek, 6. 4. 2021, se pričnejo investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Pristavi v Mengšu. Obnovljenih bo 185 m vodovoda in 17 hišnih priključkov, hkrati pa bo točkovno sanirana kanalizacija. Na območju del bo vzpostavljena zapora, ki bo označena v skladu z odločbo o zapori Občine Mengeš. Dela bodo predvidoma zaključena do 8. junija 2021.


V torek, 23. 2. 2021, se pričnejo investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih na Erjavčevi ulici v Dobu. Obnovljenih bo 214 m vodovoda in 17 hišnih priključkov, hkrati pa bo točkovno sanirana kanalizacija. Na območju del bo vzpostavljena zapora, ki bo označena v skladu z odločbo o zapori Občine Domžale. Dela bodo predvidoma zaključena do 23. aprila 2021.


V ponedeljek, 22. 2. 2021, se pričnejo investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih na IV. ulici v Homcu. Obnovljenih bo 210 m vodovoda in 14 hišnih priključkov, hkrati pa bo točkovno sanirana kanalizacija. Na območju del bo vzpostavljena popolna zapora, obvozi bodo označeni v skladu z elaboratom zapore in odločbo Občine Domžale. Dela bodo predvidoma zaključena do konca aprila 2021.


V ponedeljek, 2. 11. 2020, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih na Stritarjevi ulici v Dobu. V okviru del bo obnovljenih 315 m glavnega vodovoda in 22 hišnih priključkov, sočasno pa bo točkovno sanirana kanalizacija. Zaradi del bo potekala zapora ceste, ki bo označena skladno z odločbo o zapori. Dela bodo predvidoma zaključena do konca decembra 2020.

V ponedeljek, 5. 10. 2020, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in vodovodnih hišnih priključkih na Vodnikovi ulici v Dobu. V okviru del bo obnovljenih 220 m glavnega vodovoda in 19 hišnih priključkov. Zaradi del bo potekala zapora ceste, ki bo označena skladno z odločbo o zapori. Dela bodo predvidoma zaključena do konca novembra 2020.

V četrtek, 1. 10. 2020, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in vodovodnih hišnih priključkih na Gostičevi cesti na Homcu. V okviru del bo obnovljenih 245 m glavnega vodovoda in 8 hišnih priključkov. Zaradi del bo potekala popolna zapora ceste, ki bo označena skladno z odločbo o zapori. Dela bodo predvidoma zaključena do začekta novembra 2020.

V ponedeljek, 21. 9. 2020, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu na Šlandrovi cesti v občini Moravče. V okviru del bo obnovljenih 200 m glavnega vodovoda, izveden pa bo tudi jašek za regulacijo tlaka. Zaradi del bo potekala delna zapora ceste med Šlandrovo cesto št. 16, 17 in 19 in bo označena skladno z odločbo o zapori. Dela bodo predvidoma zaključena do 17. 11. 2020.

V četrtek, 17. 9. 2020, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in vodovodnih hišnih priključkih v naselju Vrhpolje v občini Moravče. V okviru del bo obnovljenih 320 m glavnega vodovoda in 16 hišnih priključkov. Na območju investicijsko vzdrževalnih del bo popolna zapora z dovoljenjem za prevoz skozi zaporo za šolski avtobus in kombi, vse v skladu z elaboratom zapore in odločbo občine Moravče. Dela bodo predvidoma zaključena do 10. 11. 2020.

V torek, 1. 9. 2020, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in vodovodnih hišnih priključkih na Kolovcu. V okviru del bo obnovljenih 380 m glavnega vodovoda in 14 hišnih priključkov. Na območju investicijsko vzdrževalnih del bo popolna zapora v skladu z elaboratom zapore in odločbo Občine Domžale. Dela bodo predvidoma zaključena do 30. 10. 2020.

V četrtek, 27. 8. 2020, se pričnejo  investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in vodovodnih hišnih priključkih Prevoje - Vrba. Obnovljenih bo 295 m vodovoda in 12 hišnih priključkov. Na območju investicijsko vzdrževalnih del bo zapora v skladu z odločbo Občine Lukovica. Obvozi bodo ustrezno označeni. Dela bodo predvidoma zaključena do 30. 10. 2020.

V sredo, 5. 8. 2020, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, hišnih priključkih in kanalizaciji na Levčevi ulici v Mengšu. V okviru del bo obnovljenega 282 m glavnega vodovoda in 13 hišnih priključkov, sočasno pa bo obnovljena tudi kanalizacija. V času del bo potekala popolna zapora ceste. Obvozi bodo ustrezno označeni. Dela bodo predvidoma zaključena do 30. 9. 2020.

V sredo, 5. 8. 2020, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, hišnih priključkih in kanalizaciji na Župančičevi ulici v Dobu. V okviru del bo obnovljenega 456 m glavnega vodovoda in 16 hišnih priključkov, sočasno pa bo obnovljena tudi kanalizacija. V času del bo potekala popolna zapora ceste. Obvozi bodo ustrezno označeni. Dela bodo predvidoma zaključena do 30. 10. 2020.

V torek, 14. 7. 2020, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, hišnih priključkih in kanalizaciji na Prešernovi ulici v Dobu. V okviru del bo obnovljenega 340 m glavnega vodovoda in 18 hišnih priključkov, sočasno pa bo obnovljena tudi kanalizacija. V času del bo potekala popolna zapora ceste. Obvozi bodo ustrezno označeni. Dela bodo predvidoma zaključena do 10. 8. 2020.

V petek, 26. 6. 2020, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, hišnih priključkih in kanalizaciji na delu Ljubljanske ceste (od uvoza na Ulico IvanaPengova do križišča z Rojsko cesto). V okviru del bo obnovljenega 498 m glavnega vodovoda in 27 hišnih priključkov, sočasno pa bo obnovljenih tudi 496 m kanalizacije. V času del bo potekala popolna zapora ceste. Obvozi bodo ustrezno označeni. Dela bodo predvidoma zaključena do konca septembra 2020.

V ponedeljek, 22. 6. 2020, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Reboljevi ulici v Trzinu. V okviru del bo obnovljenega 345 m glavnega vodovoda in 54 hišnih priključkov, sočasno pa bo obnovljenih tudi 399 m kanalizacije. V času del bo potekala popolna zapora ceste. Obvozi bodo ustrezno označeni. Dela bodo predvidoma zaključena do konca septembra 2020.

V sredo, 3. 6. 2020, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnih hišnih priključkih na območju Mačkovcev v občini Domžale. Dela bodo predvidoma zaključena do konca junija, nato pa bo Občina Domžale pristopila k asfaktiranju cestišča.

V torek, 19. 5. 2020, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Kersnikovi ulici v Dobu. V okviru del bo obnovljenega 218 m glavnega vodovoda in 12 hišnih priključkov. V času del bo potekala popolna zapora ceste. Obvozi bodo ustrezno označeni. Dela bodo predvidoma zaključena do 30. julija.

V torek, 19. 5. 2020, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu na III. ulici v Homcu. V okviru del bo obnovljenega 195 m glavnega vodovoda in 13 hišnih priključkov. V času del bo potekala popolna zapora ceste. Obvozi bodo ustrezno označeni. Dela bodo predvidoma zaključena do 20. julija.

V ponedeljek, 18. 5. 2020, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Kajuhovi ulici v Dobu. V okviru del bo obnovljenega 139 m glavnega vodovoda in 10 hišnih priključkov. V času del bo v delu naselja potekala popolna zapora ceste. Obvozi bodo ustrezno označeni. Dela bodo predvidoma zaključena do konca julija.

V sredo, 13. 5. 2020, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu v Kokošnjah v občini Domžale. V okviru del bo obnovljenega 150 m glavnega vodovoda in 5 hišnih priključkov. V času del bo potekala popolna zapora ceste. Obvozi bodo ustrezno označeni. Dela bodo predvidoma zaključena do konca junija.

V torek, 21. 4. 2020, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu na Ulici 7. avgusta v Dobu. V okviru del bo obnovljenega 250 m glavnega vodovoda in 6 hišnih priključkov. V času del bo potekala popolna zapora ceste. Obvozi bodo ustrezno označeni.

V torek, 14. 4. 2020, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Glavarjevi ulici v Mengšu. V okviru del bo obnovljenega 145 m glavnega vodovoda in 9 hišnih priključkov. V času del bo potekala popolna zapora ceste. Obvozi bodo ustrezno označeni. Dela bodo predvidoma končana do 16. 6. 2020.


V torek, 5. 11. 2019, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu na Jarški cesti na Rodici. V okviru del bo obnovljenega 70 m glavnega vodovoda in 13 hišnih priključkov. Obvozi bodo ustrezno označeni. Dela bodo predvidoma končana do začetka decembra.

V petek, 18. 10. 2019, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na na vodovodu in kanalizaciji na Zoranini ulici v Mengšu. V okviru del bo obnovljenih 186 m vodovoda in 160 m kanalizacije. V času del bo vzpostavljena popolna zapora ceste. Dela bodo predvidoma zaključena do 13. 12. 2019.

V sredo, 16. 10. 2019, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na Vodohranu Šumberk 2, ki bodo obsegala obnovo vodnih celic, armaturne komore , zunanjo ureditev in obnovo zunanje hidroizolacije. Vodohoran Šumberk 2 skupaj z vodohranom Šumberk 1 (ki je bil obnovljen leta 2016) predstavlja največji zbiralnik pitne vode v občini Domžale, zato je obnova ključnega pomena za varno, zanesljivo in kakovostno vodooskrbo Domžal. Dela bodo predvidoma zaključena do 30.11.2019.

V ponedeljek, 14. 10. 2019, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu na Jelovškovi ulici v Grobljah. Obnovljenega bo 186 m glavnega voda in 9 hišnih priključkov. V času del bo potekala popolna zapora, obvozi bodo označeni skladno z elaboratom zapore. Dela bodo predvidoma zaključena do 30. 11. 2019.

V petek, 20. 9. 2019, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu na Bistriški ulici v Radomljah. Obnovljenega bo 270 m glavnega voda in 19 hišnih priključkov. V času del bo potekala popolna zapora, obvozi bodo označeni skladno z elaboratom zapore. Dela bodo predvidoma zaključena do 15. 11. 2019.

V četrtek, 19. 9. 2019, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu na Ljubljanski cesti v Domžalah, na odseku od Policijske postaje Domžale do gostišča Keber. V okviru del bo obnovljenega 230 m glavnega voda. V času del bo potekala delna zapora cestišča, ku bo ustrezno označena s prometno signalizacijo. Dela bodo predvidoma zaključena do 15. 11. 2019.

V ponedeljek, 16. 9. 2019, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu v naselju Brdo pri Ihanu. Obnovljenega bo 735 m glavnega voda in 14 hišnih priključkov. V času del bo potekala popolna zapora, obvozi bodo označeni skladno z elaboratom zapore. Dela bodo predvidoma zaključena do 15. 11. 2019.

V ponedeljek, 12. 8. 2019, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu na Bolkovi ulici v Homcu. Obnovljenega bo 327 m glavnega voda in 39 hišnih priključkov. V času del bo potekala popolna zapora, obvozi bodo označeni skladno z elaboratom zapore. Dela bodo predvidoma zaključena do 12. 10. 2019.

V petek, 12.07.2019, se pričnejo  investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu na Prešernovi ulici v Dobu. Obnovljenih bo 170 m glavnega voda in 11 hišnih priključkov. Na ulici bo popolna zapora, obvozi bodo označeni skladno z elaboratom zapore. Dela bodo predvidoma zaključena do 12.9.2019.

V sredo, 26. 6. 2019, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu na Bistriški cesti v Domžalah. Obnovljenih bo 180 m glavnega voda in 10 hišnih priključkov. V času del bo potekala popolna zapora, obvozi bodo označeni skladno z elaboratom zapore. Dela bodo predvidoma zaključena do 26. 8. 2019.

V sredo, 12. 6. 2019, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu na Aškerčevi ulici v Domžalah. V okviru del bo obnovljenega nekaj več kot 220 m glavnega voda in 8 hišnih priključkov. V času del bo potekala popolna zapora ceste, obvozi bodo urejeni in ustrezno označeni. Zahvaljujemo se za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije v času del.

V ponedeljek, 10. 6. 2019, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu na Ulici Antona Skoka v Domžalah. V okviru del bo obnovljenega 80 m glavnega voda in 11 hišnih priključkov. V času del bo potekala popolna zapora ceste, obvozi bodo urejeni in ustrezno označeni. Zahvaljujemo se za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije v času del.

V ponedeljek, 20. 5. 2019, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Vegovi ulici v Trzinu. V okviru del bo obnovljenega 240 m glavnega voda in 15 hišnih priključkov, sočasno pa bo tudi točkovno sanirana kanalizacija. V času del bo potekala popolna zapora ceste, obvozi bodo urejeni in ustrezno označeni. Zahvaljujemo se za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije v času del.

V sredo, 24. 4. 2019 se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Čopovi ulici v Dobu. Obnovljenega bo 230 m glavnega voda in 17 hišnih priključkov, sočasno pa bo točkovno sanirana tudi kanalizacija. V času del bo potekala popolna zapora ceste, obvozi bodo ustrezno označeni.

V sredo, 6. 3. 2019, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Količevem. Obnovljenih bo 345 m glavnega voda in 15 hišnih priključkov. V času del bo potekala popolna zapora dela ceste, obvoz bo potekal po Bukovčevi ulici in bo ustrezno označen. Dela bodo predvidoma zaključena do 6. 5. 2019. - Zaključeno konec aprila

V petek, 1. 3. 2019, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na ulici 7. avgusta v Dobu. V okviru del bo obnovljenih 188 m glavnega voda in 11 hišnih priključkov, sočasno pa bo točkovno sanirana kanalizacija. Obvozi bodo ustrezno označeni. Dela bodo predvidoma zaključena do 30. 4. 2019. 

V četrtek, 21. 2. 2019, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju na Gregorčičevi ulici v Domžalah. V okviru delo bo obnovljenega 200 m glavnega voda in 19 hišnih priključkov. V času del bodo ob zapori ceste obvozi ustrezno označeni.   

V ponedeljek, 14. 1. 2019, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju na območju med Podrečjem in Vodohranom Šumberk. Obnovljenih bo nekaj več kot 500 m cevovodov, dela pa bodo predvidoma zaključena do konca marca 2019.

V ponedeljek, 5. 11. 2018, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu v Krtini (proti Vodohranu Krtina). V okviru del bo obnovljen glavni vod v dolžini 640 m, dela pa bodo predvidoma zaključena do 21. 12. 2018. 

V sredo, 1. 8. 2018, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Janševi ulici v Mengšu. V okviru del bo obnovljen glavni vod v dolžini 280 m in 25 hišnih priključkov.V času del bo potekala popolna zapora ceste, dela pa bodo predvidoma zaključena do 1. 10. 2018.

V ponedeljek, 9. 7. 2018 so se pričela investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Ulici Rašiške čete (od Mlakarjeve do Kidričeve) s Kratko potjo in zanko preko Reboljeve in Prešernove ulice. V okviru del bo obnovljen glavni vod v dolžini 520 m in 20 hišnih priključkov. V času del bo potekala popolna zapora ceste, končanje del pa je predvideno do 30. 11. 2018. 

V četrtek, 28. 6. 2018, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Šubljevi ulici v Mengšu. V okviru del bo obnovljen glavni vod v dolžini 270 m in 29 hišnih priključkov, sočasno pa bo izvedena tudi točkovna sanacija kanalizacije. V času del, ki bodo predvidoma zaključena do 28. 8. 2018, bo potekala popolna zapora ceste.

Prav tako se v četrtek, 28. 6. 2018, pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Šolski ulici v Mengšu. V okviru del bo obnovljen glavni vod v dolžini 273 m. V času del, ki bodo predvidoma zaključena do 28. 8. 2018, bo potekala popolna zapora ceste.

V sredo, 20. 6. 2018, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Prežihovi ulici v Sp. Jaršah, kjer bo potekala obnova glavnega voda v dolžini 270 m in 19 hišnih priključkov. V času del bo potekala popolna zapora ceste, obvozi bodo ustrezno označeni. Zaključel del je predviden do 20. 8. 2018.

V sredo, 6. 6. 2018, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Količevem Ob Mlinščici, kjer bo potekala obnova glavnega voda v dolžini 230 m in 17 hišnih priključkov. V času del bo potekala popolna zapora ceste, končanje del pa je predvideno do 6. 8. 2018.

Prav tako se v sredo, 6. 6. 2018, pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Ulici Mirana Jarca v Dobu. Tam bo obnovljen glavni vod v dolžini 156 m in 10 hišnih priključkov. V času del bo potekala popolna zapora ceste, končanje del pa je predvideno do 6. 8. 2018.

V ponedeljek, 21. 5. 2018, se pričenjo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Poti za Bistrico v Domžalah. V okviru del bo obnovljen glavni vod v dolžini 377 m in 17 hišnih priključkov, sočasno pa bo izvedena tudi točkovna sanacija kanalizacije. V času del, ki bodo predvidoma zaključena do 21. 7. 2018, bo potekala delna zapora ceste. 

Prav tako se v ponedeljek, 21. 5. 2018, pričenjo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Ihanski cesti v Domžalah. V okviru del bo obnovljen glavni vod v dolžini 120  in 7 hišnih priključkov, sočasno pa bo izvedena tudi točkovna sanacija kanalizacije. V času del, ki bodo predvidoma zaključena do 21. 7. 2018, bo potekala delna zapora ceste. 

V sredo, 3. 5. 2018 se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na Bolkovi ulici v Radomljah. V okviru del bo obnovljen glavni vod v dolžini 230 m in 14 hišnih priključkov, sočasno pa bo izvedena tudi točkovna sanacija hišnih priključkov kanalizacije. V času del, ki bodo predvidoma zaključena do 3. 7. 2018, bo potekala delna zapora ceste.

V ponedeljek, 7. 5. 2018, se prične z obnovo vodovoda in kanalizacije na ulici Pod hribom v Radomljah. Obnovljenih bo 534 m glavnega voda vodovoda, 32 hišnih priključkov in 768 m kanalizacije. V času del bo potekala popolna zapora ceste, ki bo postavljena glede na napredovanje del. Dela bodo predvidoma končana 7. 9. 2018.

Prav tako se v ponedeljek, 7. 5. 2018, prične z investicijsko vzdrževalnimi deli na Gregorčičevi ulica v Domžalah. V okviru del bo obnovljenih 290 m glavnega voda, priključki 4 blokov in 4 stanovanjskih hiš, sočasno pa bo izvedena tudi točkovna sanacija kanalizacije. V času del, ki bodo predvidoma zaključena do 7. 7. 2018, bo potekala delna zapora ceste.

V ponedeljek, 26. 3. 2018, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu v naselju Češenik. V okviru del bo bnovljenih 320 m glavnega voda in 15 hišnih priključkov. V času del bo potekala popolna zapora, obvoz bo urejen in ustrezno označen. Dela bodo zaključena do 28. 5. 2018.

ponedeljek, 23. 10. 2017, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu visoka cona Goričica pri Ihanu. V okviru del bo obnovljen glavni vod in 14 hišnih priključkov. V času del bo potekala popolna zapora, obvoz bo urejen. Dela bodo predvidoma zaključena do 30. 11. 2017.


pondelejk, 16. 10. 2017, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu Račni vrh. V okviru del bo obnovljen glavni vod in 6 hišnih priključkov. V času del bo vzpostavljena popolna zapora, obvoz bo urejen. Dela bodo predvidoma zaključena do 30. 11. 2017.

V ponedeljek, 9. 10. 2017, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu na Župančičevi ulici v Dobu. V okviru del bo obnovljen glavni vod in hišni priključki od hišne številke 1 do hišne številke 5. V času del bo potekala delna (občasno pa popolna) zapora ceste, dela pa bodo predvidoma zaključena do 30. 10. 2017.V ponedeljek, 2. 10. 2017, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu na Vaški poti v Radomljah. V času del bo potekala delna zapora ceste, dela pa bodo predvidoma zaključena do 4. 12. 2017.


V ponedeljek, 25. 9. 2017, so se pričela investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu Želodnik - Prevoje. Obnovljen bo glavni vod in hišni priključki. V času del bo potekala delna zapora ceste, dela pa bodo predvidoma zaključena do 30. 11. 2017.


V sredo, 30. 8. 2017, se na Župančičevi ulici v Trzinu pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu. Zaradi del bo popolna zapora ceste, dela bodo predvidoma zaključena v 60 dneh.


V sredo, 2. 8. 2017, se v Grobljah pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu. Zaradi del bo popolna zapora ceste, dela bodo predvidoma zaključena v 60 dneh. 


V ponedeljek, 24. 7. 2017, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu na Jemčevi ulici v Trzinu. Zaradi del bo popolna zapora ceste. Predvideni rok končanja del je 60 dni. 

V ponedeljek, 3. 7. 2017, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu na Kettejevi ulici na Rodici in Šolski ulici v Dobu. Zaradi del bo potekala popolna zapora ceste, obvozi bodo urejeni in ustrezno označeni. Dela bodo zaključena do 1. 9. 2017.


V ponedeljek, 12. 6. 2017, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Koliški ulici v DomžalahZaradi del bo delna zapora ceste. Dela bodo predvidoma zaključena 12. 8. 2017.

 

 


V ponedeljek, 5. 6. 2017, so se pričela investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Aškerčevi ulici v Dobu in na Brigadirski cesti v Zgornjih Jaršah. Zaradi del bo na obeh deloviščih potekala popolna zapora, obvoz bo urejen in označen s prometno signalizacijo. Dela bodo predvidoma zaključena 2. 8. 2017.


V ponedeljek, 3. 7. 2017, pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu na Rimski ulici v Prevojah. Zaradi del bo potekala popolna zapora ceste, obvozi bodo urejeni in ustrezno označeni. Dela bodo zaključena do 1. 9. 2017.

Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu se s tem datumom začnejo tudi na Trubarjevi ulici v Mengšu. Zaradi del bo delna zapora ceste. Predvideni rok končanja del je 60 dni.


V sredo, 10. 5. 2017, so se pričela investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji med Kamniško cesto in železniško progo v Domžalah. Zaradi del, ki bodo predvidoma potekala do 9. 7. 2017, bo popolna zapora ceste.


V sredo, 3. 5. 2017, so se pričela investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Gubčevi ulici v Domžalah. Zaradi del, ki bodo predvidoma zaključena v 60 dneh, bo potekala delna zapora ceste.

Prav tako so se v sredo, 3. 5. 2017, začela investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Dalmatinovi ulici v Mengšu. Zaradi del bo popolna zapora ceste. Predvideni rok zaključka del je 60 dni. 


V ponedeljek, 10. 4. 2017, so se začela investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem sistemu na Radio cesti. Zaradi del bo med 7. in 16. uro popolna zapora ceste, in sicer do predvidoma 21. 6. 2017.


V ponedeljek, 20. 3. 2017, na Kolodvorski cesti pri tovarni LEK (pri vhodu) so se pričela investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem sistemu. Zaradi del bo delna zapora v času med 7. in 16. uro, in sicer do predvidoma 10. 4. 2017.


Obveščamo vas, da v ponedeljek, 19. 12. 2016 na Kolodvorski cesti pri tovarni LEK (pri vhodu) pričnemo z investicijsko vzdrževalnimi deli na vodovodu. Zaradi del bo delna zapora v času med 7. in 16. uro, in sicer do predvidoma 13. 1. 2017. V času božično novoletnih praznikov in dela prostih dni bo cesta ves čas normalno prevozna.


Obveščamo vas, da v sredo, 9. 11. 2016, v ulici Dobrava v Prevojah pričnemo z investicijsko vzdrževalnimi deli na vodovodu. Zaradi del bo popolna zapora ceste. Predvideni rok končanja del je 16. 12. 2016.


Obveščamo vas, da v četrtek, 20. 10. 2016, na Zupanovi ulici v Trzinu pričnemo z investicijsko vzdrževalnimi deli na vodovodu in kanalizaciji. Zaradi del bo popolna zapora ceste. Dela se bodo odvijala predvidoma 50 dni. 

Obveščamo vas, da v petek, 21. 10. 2016, na Kamniški cesti v Preserjah pričnemo z investicijsko vzdrževalnimi deli na vodovodu. Zaradi del bo delna zapora ceste. Dela bodo trajala predvidoma 40 dni.

Obveščamo vas, da v sredo, 14. 9. 2016, na Miklošičevi ulici v Domžalah pričnemo z investicijsko vzdrževalnimi deli na vodovodu in kanalizaciji. Zaradi del bo popolna (hišna št. 1 - 3) / delna (hišna št. 3-15) zapora ceste. Predvideni rok končanja del je 28. 11. 2016.

Obveščamo vas, da v torek, 30. 8. 2016, na cesti Mala Loka – Dragomelj pričnemo z investicijsko vzdrževalnimi deli na kanalizaciji. Zaradi del bo popolna zapora ceste. Predvideni rok končanja del je 30. 10. 2016.


Obveščamo vas, da v torek, 2. 8. 2016, na Ljubljanski ulici v Dobu pričnemo z investicijsko vzdrževalnimi deli na vodovodu in kanalizaciji. Zaradi del bo delna zapora ceste. Predvideni rok končanja del je 22. 9. 2016.


Obveščamo vas, da v ponedeljek, 27. 6. 2016, na notranji Jemčevi ulici, Habatovi in Mengeški ulici v Trzinu pričnemo z investicijsko vzdrževalnimi deli na vodovodu in kanalizaciji. Zaradi del bo zapora ceste. Predvideni rok končanja del je 25. 7. 2016.

Habatova in Mengeška

Notranja Jemčeva


Obveščamo vas, da v ponedeljek, 27. 6. 2016, na Vegovi ulici v Dobu pričnemo z investicijsko vzdrževalnimi deli na vodovodu. Zaradi del bo popolna zapora ceste. Predvideni rok končanja del je 8. 8. 2016.


Obveščamo vas, da v sredo, 15. 6. 2016, na Pernetovi ulici v Radomljah pričnemo z investicijsko vzdrževalnimi deli na vodovodu in kanalizaciji. Zaradi del bo zapora ceste. Predvideni rok končanja del je 1. 8. 2016.

 

Obveščamo vas, da v četrtek, 19. 5. 2016, na Bevkovi ulici v Dobu pričnemo z investicijsko vzdrževalnimi deli na vodovodu in kanalizaciji. Zaradi del bo popolna zapora ceste. Predvideni rok končanja del je 18. 7. 2016.


Obveščamo vas, da v ponedeljek, 23. 5. 2016, na Jelovškovi ulici v Domžalah pričnemo z investicijsko vzdrževalnimi deli na vodovodu in kanalizaciji. Zaradi del bo popolna zapora ceste. Predvideni rok končanja del je 04. 7. 2016.


Obveščamo vas, da v četrtek, 19. 5. 2016, na Koliški ulici na Viru pričnemo z investicijsko vzdrževalnimi deli na vodovodu in kanalizaciji. Zaradi del bo zapora ceste. Predvideni rok končanja del je 19. 7. 2016.

 

Obveščamo vas, da v torek, 3. 5. 2016, pričnemo z obnovo vodovoda na regionalni cesti Blagovica – Podsmrečje v Lukovici. Na cesti bo postavljena delna zapora. Predvideni rok končanja del je 30 dni.


Obveščamo vas, da v torek, 3. 5. 2016, pričnemo z obnovo vodovoda, kanalizacije in hišnih priključkov na Študljanski cesti v Domžalah. Predvideni rok končana del je 60 dni.


Obveščamo vas, da v petek, 22. 4. 2016, na Šolski ulici v Mengšu pričnemo z investicijsko vzdrževalnimi deli na vodovodu. Promet bo potekal nemoteno. Predvideni rok končanja del je 03.05.2016.


Obveščamo vas, da bomo v torek, 19. 4. 2016, pričeli z obnovo vodovoda in hišnih priključkov na Levstikovi ulici pri Radomljah, kjer bo popolna zapora ceste in z obnovo merilnega mesta na Pelechovi, kjer bo delna zapora ceste. Predvideni rok končanja del je 60 dni.


Obveščamo vas, da smo v sredo, 27. 1. 2016, na Mestnem trgu v Domžalah pričeli z investicijsko vzdrževalnimi deli na vodovodu in kanalizaciji. Promet bo potekal nemoteno. Predvideni rok končanja del je 60 dni.

Oblikovanje in izvedba: ENKI