Zapri

Iskalnik

Javno komunalno podjetje Prodnik občanom omogoča višjo kakovost življenja.

Oskrba s pitno vodo

Zagotavljanje čiste pitne vode je za nas ključnega pomena.

Javno komunalno podjetje Prodnik občanom omogoča višjo kakovost življenja.

Ravnanje z odpadki

Več kot polovico odpadkov zberemo ločeno. Odložimo jih manj kot 20 odstotkov.

Javno komunalno podjetje Prodnik občanom omogoča višjo kakovost življenja.

Odvod odpadnih voda

Skrbimo za urejeno odvajanje odpadnih voda.

Javno komunalno podjetje Prodnik občanom omogoča višjo kakovost življenja.

Pogrebna dejavnost

Poskrbimo za dostojno slovo in mesto spomina za pokojne.

Oskrba s pitno vodo
Zagotavljanje čiste pitne vode je za nas ključnega pomena.
Ravnanje z odpadki
Več kot polovico odpadkov zberemo ločeno. Odložimo jih manj kot 20 odstotkov.
Odvod odpadnih voda
Skrbimo za urejeno odvajanje odpadnih voda.
Pogrebna dejavnost
Poskrbimo za dostojno slovo in mesto spomina za pokojne.

Zadnje novice

9.
Jan

V zimskih mesecih, ko temperature padejo pod ledišče, je zelo pomembno, da so vodomeri ustrezno toplotno zaščiteni.

27. December 2016
Za zagotavljanje kakovostne oskrbe s pitno vodo so nujna vzdrževalna dela.
19. December 2016
Redno in investicijsko vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja je ključnega pomena.
23. November 2016
Slovenska komunalna podjetja smo danes v središčih svojih mest in krajev prikazala, koliko embalaže proizvede vsak izmed nas na letni ravni.
8. November 2016
Zimski urnik odvoza bioloških odpadkov v občini Domžale prične veljati z 21. novembrom 2016.

Grini

Spoznajte priljubljenega vesoljčka, ki najraje skrbi za okolje.

Oblikovanje in izvedba: ENKI