Iskalnik

Obvestilo v zvezi z izdajo soglasij in vodenjem katastra v času epidemije

Obvestilo v zvezi z izdajo soglasij in vodenjem katastra v času epidemije

Skladno z ukrepi Vlade RS je oddaja pisnih in ustnih vlog ter dajanje ustnih izjav na sedežu pri organu v upravnih zadevah onemogočena, zato vas prosimo, da svoje vloge in potrebno gradivo v čim večji meri oddate po elektronski pošti na info@jkp-prodnik.si.

V skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije je Javno komunalno podjetje Prodnik sprejelo določene ukrepe v zvezi s preprečevanjem širjenja novega koronavirusa, med drugim tudi odpoved uradnih ur na sedežu podjetja, zato je dejavnost podjetja na področju izvajanja javnih pooblastil (izdajanje soglasij za občane in vodenje katastra) otežena oz. omejena. Skladno z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) je oddaja pisnih in ustnih vlog ter dajanje ustnih izjav na sedežu pri organu v upravnih zadevah onemogočena, zato vas prosimo, da svoje vloge in potrebno gradivo v čim večji meri oddate po elektronski pošti na info@jkp-prodnik.si. Tudi vse povratne informacije bodo na volje le preko elektronske pošte preko navedenega elektronskega naslova.

Enako velja tudi za področje katastra: podatke iz Katastra komunalnih naprav lahko pridobite zgolj po elektronski pošti, in sicer na  naslovu kataster@jkp-prodnik.si.

Vlagatelji vlog za projektne pogoje prejmejo vse potrebne katastrske podatke ob izdaji projektnih pogojev.

Ker se bodo zaradi nastalih razmer roki za izdajo soglasij, mnenj, projektnih pogojev in gradiv iz katastra podaljšali, stranke vljudno prosimo za razumevanje.

 

Oblikovanje in izvedba: ENKI