Iskalnik

Obvestilo o preventivni dezinfekciji pitne vode na vodovodnih sistemih Domžale-Mengeš-Trzin in Kolovec

Obvestilo o preventivni dezinfekciji pitne vode na vodovodnih sistemih Domžale-Mengeš-Trzin in Kolovec

18. 6. 2024 - Za zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo in uporabe pitne vode brez omejitev v obdobju visokih temperatur uvajamo preventivno dezinfekcijo pitne vode na vodovodnem sistemu Domžale-Mengeš-Trzin in vodovodnem sistemu Kolovec.

Voda od blizu, vodne kapljice.

V vročih poletnih dneh se temperatura vode zaradi visokih zunanjih temperatur in manjše porabe vode zaradi dopustov v javnem vodovodu, predvsem pa na internem vodovodnem omrežju, lahko dvigne. Višje temperature vode so ugodne za razvoj mikroorganizmov v vodovodnem omrežju, ki bi lahko poslabšali kakovost pitne vode. Zato smo za zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo in uporabe pitne vode brez omejitev v obdobju visokih temperatur na vodovodnem sistemu Domžale-Mengeš-Trzin in vodovodnem sistemu Kolovec z 18. 6. 2024 začasno uvedli preventivno dezinfekcijo pitne vode.

Mejna dovoljena koncentracija prostega klora v pitni vodi je 0,3 mg/l, preventivno dezinfekcijo pa izvajamo v koncentracijah do največ 0,2 mg/l prostega klora. Ukrep preventivne dezinfekcije je začasen, voda pa je tudi v tem času zdravstveno ustrezna in primerna za uporabo brez omejitev, kar zagotavljamo z rednimi preskušanji pitne vode.

Kakovost vode, ki priteče iz pipe, je odvisna tudi od stanja hišnega vodovodnega omrežja

Ukrep preventivne dezinfekcije ni namenjen le dezinficiranju javnega vodovodnega sistema, ampak tudi interne vodovodne napeljave, za katero je sicer odgovoren uporabnik. Kakovost pitne vode na pipi v objektu je namreč odvisna tako od javnega vodovodnega sistema kot od internih inštalacij od odjemnega mesta naprej, ki so v zelo različnem stanju (stare/nove inštalacije, redna/neredna poraba vode na vseh izlivih, daljše odsotnosti, slepi rokavi, neustrezno vzdrževanje raznih naprav na interni inštalaciji, kot na primer filtri, …). Za kakovost vode, ki priteče iz pipe, je pomembno, da se voda na vseh izlivih v objektu redno porablja. V kolikor voda v določenem delu hišnega omrežja zastaja (ker se tam voda ne uporablja redno), je treba tedensko izpirati do ustalitve temperature vode. Voda, ki zastaja, je v tistem delu namreč lahko oporečna, vpliva pa tudi na kakovost vode v delu omrežja, kjer se redno porablja. Poleg tega je pomembno, da so naprave na interni inštalaciji (na primer bojlerji, morebitni filtri), vzdrževane v skladu z navodili proizvajalca. Priporočila za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja si lahko preberete tudi na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/priporocila-lastnikom-objektov-za-vzdrzevanje-interne-vodovodne-napeljave/.

Prosti klor kot dezinfekcijsko sredstvo v vodi je brez barve, vonja in okusa

Zavedati se je treba, da prosti klor kot dezinfekcijsko sredstvo v vodi nima barve, vonja in okusa. V kolikor pride do pojava zaznavanja klora, to pomeni, da je klor reagiral v stiku z mikroorganizmi v vodi, ki pa so lahko posledica stare instalacije, slepih rokavov oziroma zastajanja vode v sistemu idr.

V kolikor iz pipe priteče voda z vonjem po kloru, je treba preveriti stanje interne inštalacije, vključno z vsemi vgrajenimi elementi (kot so bojlerji, morebitni filtri in drugo), ki jih je treba vzdrževati v skladu z navodili proizvajalca. Predlagamo tudi izpiranje na vseh izlivih, in sicer naj voda na vseh izlivih teče vsaj 2 minuti oziroma do ustalitve temperature.

 

Oblikovanje in izvedba: ENKI