Zapri

Iskalnik

Vodooskrbni sistem Kolovec

Vodooskrbni sistem Kolovec oskrbuje s pitno vodo več kot  6.200 prebivalcev na naslednjih območjih: Dolenje, Homec, Hudo, Kolovec, Nožice, Preserje pri Radomljah, Radomlje, Rova, Škrjančevo, Turnše, Žiče.

Vir pitne vode so črpališča VK1, VK2, VK3, VK4 in VK5.

Voda vodovodnega sistema Kolovec je kakovostna in pred distribucijo uporabnikom v normalnih pogojih ne potrebuje dezinfekcije. Preventivno se z minimalno količino dezinfekcijskega sredstva izvaja dezinfekcija pitne vode le v obdobju visokih temperatur.

Ne spreglejte

Hidranti so namenjeni zagotavljanju požarne varnosti

Brez soglasja upravljavca vodovodnega omrežja se sme voda iz hidranta uporabiti zgolj za gašenje požarov in odpravljanje posledic elementarnih nesreč.

Preberi vse
Oblikovanje in izvedba: ENKI