Iskalnik

Napolnite ulične zbiralnike za stare aparate

Napolnite ulične zbiralnike za stare aparate

Že vse od aprila 2017 tudi v občinah Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin stoji 37 sivo-zelenih uličnih zbiralnikov za oddajo odsluženih e-odpadkov: malih aparatov in baterij. V teh uličnih zbiralnikih se je od njihove postavitve zbralo že dobrih 35,4 ton malih aparatov in odpadnih baterij.

E-odpadki so posebni odpadki, zaradi težkih kovin in drugih nevarnih snovi, ki jih vsebujejo, ne spadajo med mešane komunalne odpadke, zato jih je potrebno ločeno zbirati in oddati na posebna mesta. Še posebej mali aparati in baterije se zaradi svoje majhnosti velikokrat znajdejo med mešanimi odpadki, ulični zbiralniki pa marsikaterega izmed njih uspešno prestrežejo in poskrbijo za pravilno obdelavo. Postavljeni so v organizaciji družbe ZEOS, d.o.o. v sklopu projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki pod sloganom E-cikliraj, ki je sofinanciran s strani Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor RS, v sodelovanju z lokalnimi partnerji – komunalnimi podjetji in občinami. V Sloveniji je bilo v sklopu te mreže zbranih že dobrih 976 ton tovrstnih odpadkov.

Vsi občani in občanke ste vljudno vabljeni, da tudi v prihodnje svoje e-odpadke odvržete v enega izmed zbiralnikov v svoji bližini in tako pripomorejo k pravilni reciklaži dragocenih surovin, iz katerih se bo lahko naredilo nove izdelke. Ulični zbiralniki so postavljeni na nekaterih ekoloških otokih.

E-odpadke pa lahko brezplačno oddate tudi v Centru za ravnanje z odpadki Dob ali v okviru organiziranih akcij zbiranja nevarnih ali kosovnih odpadkov (odvisno od velikosti naprave).

Z ločenim zbiranjem e-odpadkov boste prispevali k čistejšemu okolju in ohranjanju naravnih virov.

Oblikovanje in izvedba: ENKI