Iskalnik

Celovita obnova vodohrana na Gori pri Pečah

Celovita obnova vodohrana na Gori pri Pečah

V začetku junija je bila dokončana obnova Vodohrana Gora pri Pečah v občini Moravče. Župan Občine Moravče je zaradi izredne pomembnosti objekta v četrtek, 11. 6. 2020, pripravil svečano otvoritev.

Za zagotavljanje varne in zanesljive vodooskrbe je poleg dobrega stanja cevovodov izjemno pomembno tudi dobro stanje objektov na omrežju - vodohranov in črpališč. Vodohran je poseben zbiralnik za shranjevanje vode, ki kljub nihanju porabe zagotavlja zadostno količino vode za vse uporabnike in požarno varnost na določenem območju, zato je zelo pomembno, da so vsi njegovi deli v dobrem stanju.

Na celotnem vodovodnem omrežju v upravljanju podjetja Prodnik je aktivnih skoraj 60 vodohranov, od tega kar 24 v občini Moravče. Vodohran na Gori pri Pečah je bil zaradi izredno slabega stanja nujno potreben celovite obnove, ki je bila zaključena v teh dneh. V okviru del je bila izvedena sanacija vodne celice, zamenjane so bile vodovodne napeljave znotraj objekta, obnovljena hidroizolacija objekta, prav tako so bile obnovljene elektroinstalacije, nadgrajen pa je bil tudi sistem daljinskega upravljanja z vodohranom. Poleg tega so bile zamenjane stenske in talne obloge, urejen je bil kovinski podest za dostop v spodnji del vodohrana, obnovljen je bil sistem prezračevanja. Celostno je bila obnovljena zunanjost objekta, urejena je bila okolica in dostopna cesta. Z obnovo vodohrana je na tem območju zagotovljena nemotena oskrba s pitno vodo za nekaj prihodnjih desetletij.

Investicijo je po pooblastilu Občine Moravče vodilo Javno komunalno podjetje Prodnik, sredstva pa so bila zagotovljena z naslova omrežnin, ki predstavljajo namenska sredstva Občine za obnove dotrajanega vodovodnega omrežja in objektov. Le s sistematičnim vlaganjem v obnove dotrajanih delov sistema bo pitna voda iz pipe nekaj samoumevnega tudi za prihodnje generacije.

Notranjost vodohrana (foto: Občina Moravče)

Oblikovanje in izvedba: ENKI