Iskalnik

Vodooskrbni sistem Mengeš - Dobeno

Vodooskrbni sistem Mengeš - Dobeno oskrbuje s pitno vodo  3.408prebivalcev na območju občine Mengeš na naslednjih območjih:

PODSISTEM MENGEŠ: Mengeš (južni del, južno od Grobeljske, Liparjeve, Jelovškove, Pristave), Loka pri Mengšu.

PODSISTEM DOBENO: Dobeno.

Vir pitne vode je Vrtina M1 – Mengeš.

Ne spreglejte

Izkop pred polaganjem kanalizacije

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja - zapore cest

V petek, 15. 12. 2023, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnih hišnih priključkih na delu Šolske ulice v Mengšu.

Preberi vse
Oblikovanje in izvedba: ENKI