Iskalnik

Na sliki je vhod v Center za ravnanje z odpadki Dob.

V Centru za ravnanje z odpadki v Dobu poskrbimo za ustrezno ravnanje z odpadki.

Slika prikazuje razkroj odpadkov kompost.

Biološko razgradljive odpadke lahko zbiramo v hišnem kompostniku in pridelamo kakovosten kompost.

Slika prikazuje vozilo za odvoz odpadkov.

Zbiranje odpadkov poteka skladno z občinskimi predpisi in urniki odvoza.

Na sliki sta zabojnika za ločevanje odpadne embalaže in biološko razgradljivih odpadkov.

Predpisi zapovedujejo ločeno zbiranje odpadne embalaže, papirja, stekla in biološko razgradljivih...

Oblikovanje in izvedba: ENKI