Iskalnik

Info za uporabnike

Urniki odvoza odpadkov

Za vas smo na enem mestu združili vse informacije o urnikih odvoza različnih vrst odpadkov.

Urniki za leto 2021

Dneve odvoza mešanih komunalnih odpadkov (črn zabojnik) in embalaže (zabojnik z rumenim pokrovom) lahko preverite na računih za komunalne storitve (v tabeli z navedenimi zabojniki) ali v vašem profilu na portalu eProdnik.

Datume odvoza biološko razgradljivih odpadkov po občinah pa lahko preverite v spodnjih urnikih.

Datoteke:
Občina Domžale - biološko razgradljivi odpadki Občina Mengeš - biološko razgradljivi odpadki Občina Trzin - biološko razgradljivi odpadki Občina Lukovica - biološko razgradljivi odpadki Občina Moravče - biološko razgradljivi odpadki

Urnik odvoza kosovnih odpadkov - pomlad 2021

O datumih odvoza kosovnih odpadkov boste uporabniki obveščeni individualno, z dopisom po pošti, na katerem bodo tudi vse ostale informacije v zvezi s kosovnimi odpadki. Datum odvoza kosovnih odpadkov na vašem odjemnem je naveden tudi na računu za komunalne storitve, do katerega lahko dostopate tudi preko portala eProdnik.

 

Urnik odvoza zbiranja nevarnih odpadkov - pomlad 2021

Zbiranje nevarnih odpadkov bo potekalo v aprilu 2021 v skladu s spodnjim urnikom:

OBČINA

DATUM

URA

KRAJ

LOKACIJA

DOMŽALE

12.4.2021

14.30–16.00

KS Slavka Šlandra

Parkirišče Bistra (N.Tesla 16) - pri vrtcu

16.30–18.00

KS Dragomelj - Pšata

Pri osnovni šoli

13.14.2021

14.30–16.00

KS Venclja Perka

Parkirišče pred veleblagovnico Vele

16.30–18.00

KS Simona Jenka

Parkirišče Prodnik d.o.o., Savska cesta 34

14.4.2021

14.30–16.00

KS Vir

Pri uvozu na Avtoodpad

16.30–18.00

KS Jarše - Rodica

Pri gasilskem domu

15.4.2021

14.30–16.00

KS Ihan

Športni park

16.30–18.00

KS Dob

Športni park (pri nogometnem igrišču)

16.4.2021

14.00–16.00

KS Homec - Nožice

Pri gasilskem domu

16.30–18.00

KS Krtina

Pri zbirališču mleka v Brezjah

17.4.2021

09.00–10.30

KS Preserje

Ob odcepu Igriške ulice s Pelechovo cesto

11.00–12.30

KS Radomlje

Pri parkirišču Kulturnega doma

13.00–14.30

KS Rova

Pri gasilskem domu

LUKOVICA

19.4.2021

14.00–15.00

Trojane

Pri gasilskem domu

15.30–16.30

Blagovica

Pri pošti

17.00–19.30

Lukovica

Pri ekološkem otoku na Maklenovcu

MORAVČE

20.4.2021

14.00–15.00

Peče

Pri gasilskem domu

15.30–18.30

Moravče

Pri gasilskem domu

19.00–20.00

Krašce

Pri gasilskem domu

TRZIN

21.4.2021

15.30–17.00

Trzin

Na dvorišču Mengeške 9, Trzin

17.30–19.00

Trzin

Na parkirišču pred trgovino Mercator

MENGEŠ

22.4.2021

14.30–20.00

Mengeš

Za Kulturnim domom na Slovenski cesti 30

 

Med nevarne odpadke spadajo:

 • akumulatorji, baterije,
 • zdravila,
 • pesticidi,
 • barve, laki,
 • topila, razredčila, lepila,
 • kozmetika,
 • čistila,
 • neonske cevi,
 • odpadno jedilno in motorno olje,
 • pločevinke s potisnim plinom,
 • embalaža, onesnažena z nevarnimi snovmi …

Prosimo vas, da pri predaji nevarnih odpadkov upoštevate naslednja navodila:

 • Nevarne odpadke hranite v originalni embalaži, ki naj bo dobro zaprta, da med prevozom na zbirno mesto ne pride do razlitja vsebine.
 • Tekoči odpadki naj bodo v zaprti posodi.
 • Ostri odpadki morajo biti v zaprti posodi iz stekla ali trde plastike.
 • Pomembno je, da se odpadki med seboj ne mešajo, saj to lahko povzroči nepredvideno reakcijo med različnimi snovmi.
 • Odpadke naj prinesejo polnoletne osebe, ki bodo pri rokovanju z njimi upoštevale varstveno tehnična navodila, ki ste jih dobili z nakupom izdelka, iz katerega je odpadek nastal.
 • Dokler nevarnih odpadkov ne oddate v akciji zbiranja, jih hranite na suhem, varnem in otrokom nedosegljivem mestu.

Nevarne odpadke lahko kadarkoli v okviru delovnega časa brezplačno oddate v Centru za ravnanje z odpadki Dob.

Občina Domžale

Občina Mengeš

Občina Trzin

Občina Lukovica

Občina Moravče

Oblikovanje in izvedba: ENKI