Iskalnik

Info za uporabnike

Urniki odvoza odpadkov

Redni odvoz odpadkov

Dneve odvoza mešanih komunalnih odpadkov, odpadne embalaže, biološko razgradljivih odpadkov in kosovnih odpadkov lahko preverite na računih za komunalne storitve (v tabeli z navedenimi zabojniki) ali v vašem profilu na portalu eProdnik.

V primeru večstanovanjskih stavb s podatki o odvozu odpadkov razpolaga upravnik stavbe.

Odvoz kosovnih odpadkov

Kosovne odpadke odvažamo dvakrat na leto. Datum odvoza kosovnih odpadkov na vašem odjemnem mestu je naveden na računu za komunalne storitve in portalu eProdnik. V primeru večstanovanjskih stavb s podatki o odvozu odpadkov razpolaga upravnik stavbe.

Na spodnji sliki je prikazano, kje na računu za komunalne storitve so navedeni datumi odvoza kosovnih odpadkov.

Zbiranje nevarnih odpadkov

Spomladanska akcija zbiranja nevarnih odpadkov bo potekala med 8. in 20. aprilom 2024. Razpored zbiranja po občinah je objavljen v spodnji datoteki.

Datoteke:
Razpored zbiranja nevarnih odpadkov - pomlad 2024

Oblikovanje in izvedba: ENKI