Iskalnik

Kanalizacijska črpalka v okvari

Zamašitve kanalizacijskega omrežja in okvare črpalk so večinoma posledica neprimernega ravnanja...

Na sliki je Kamniška Bistrica.

Kaj je okoljska dajatev in kdo je lahko oproščen plačila?

Na sliki je prikazana priključitev objekta na malo komunalno čistilno napravo.

Kjer ni javne kanalizacije, morajo lastniki novogradenj v projektu predvideti postavitev male...

Slika prikazuje delavca pri izvajanju polaganja cevi.

Kjer je zgrajena javna kanalizacija, je priključitev na nanjo obvezna.

Slika prikazuje delavca, ki odpira kanalizacijski jašek.

Skrbimo za normalno delovanje kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalne odpadne vode v...

Oblikovanje in izvedba: ENKI