Iskalnik

Vloga za oprostitev plačila storitev odvoza blata iz greznic

Ponovno je potrebno oddati vlogo za oprostitev plačila storitev odvoza blata iz greznic

Vse uporabnike, ki so bili v letu 2015 oproščeni plačila storitev odvoza blata iz greznic obveščamo, da je s 1. 1. 2016 oprostitev plačila navedenih storitev potekla.

Uporabniki, ki želijo biti plačila oproščeni tudi v letih 2016-2018, morajo do 25. 1. 2016 ponovno oddati Vlogo za oprostitev plačila storitev odvoza blata iz greznic z vsemi prilogami na naslov: Javno komunalno podjetje Prodnik d. o. o., Savska cesta 34, 1230 Domžale. Vlogo lahko oddajo tudi preko elektronske pošte na naslov info@jkp-prodnik.si.

Vloga za oprostitev plačila storitev blata iz greznic mora vsebovati naslednje priloge:

  • kopijo Zbirne vloge za koriščenje kmetijskih subvencij ali
  • izpis iz registra kmetijskih gospodarstev (Upravna enota ali Kmetijska svetovalna služba) in 
  • izpis iz registra živali (izda Služba za identifikacijo in registracijo)
  • tisti, ki nimajo svojih živali, morajo za podaljšanje oprostitve odvoza blata iz greznic poleg Vloge za oprostitev plačila storitev odvoza blata iz greznic vložiti tudi izpolnjeno Izjavo o praznjenju greznice, ki mora biti podpisana s strani vlagatelja in s strani kmeta, ki vlagatelju prazni greznico. Kmet lahko prazni greznico vlagatelju le v primeru, da ima za to pogoje.

 
Na podlagi popolne vloge bomo vlagateljem izdali Obvestilo o oprostitvi za obdobje treh let.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo v času uradnih ur na sedežu podjetja, po telefonu na 01 729 54 30 in preko elektronske pošte na info@jkp-prodnik.si.

Oblikovanje in izvedba: ENKI