Iskalnik

Povišanje tlaka na delu vodovodnega sistema v občini Moravče

Povišanje tlaka na delu vodovodnega sistema v občini Moravče

Na podlagi hidravlične študije za zagotavljanje čim bolj zanesljive oskrbe s pitno vodo na območju občine Moravče so bila izvedena dela na vodovodnem omrežju, ki so omogočila povišanje tlaka vode na območju Vegove ulice, Šlandrove ceste, Čebulovne ulice, Tomanove poti, Detelove ceste, severnega dela Partizanske ceste in Zaloga pri Moravčah. S povišanjem tlaka je povečana požarna varnost, hkrati pa so odpravljene težave na nekaterih do sedaj problematičnih območjih zaradi nizkega tlaka. Dela so bila izvedena na podlagi elaborata Analiza vodovodnega sistema Moravče, ki ga je po naročilu Občine Moravče izdelalo podjetje Hidroinženiring d.o.o..

Na navedenih lokacijah se je tlak povečal za približno 1 bar. Nekateri uporabniki zaznavate dvig tlaka bolj intenzivno kot drugi. Poudariti je treba, da  tlak vode v javnem vodovodnem omrežju znaša od 2,5 do 5,5 bara, kar je v mejah, ki jih predpisuje Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov, in omogoča normalno delovanje tako javnega kot internih vodovodnih sistemov. Pomembno pa je, da je tudi interna vodovodna napeljava pravilno izvedena in ustrezno vzdrževana – predvsem je pomembno, da so ustrezno vzdrževani varnostni elementi na strani priprave tople sanitarne vode (ekspanzijska posoda, varnostni ventil, ipd.).

Tlak v javnem vodovodnem omrežju je torej znotraj predpisanih meja, hkrati pa zagotavlja požarno varnost in omogoča normalno vodooskrbo tudi na območjih, ki so se do sedaj soočala z nekoliko nižjim tlakom. V primeru, da uporabnik kljub temu želi regulirati tlak na svojem internem omrežju, so na trgu na voljo regulatorji tlaka vode.

V primeru kakršnih koli vprašanj v zvezi z oskrbo s pitno vodo smo uporabnikom na voljo na info@jkp-prodnik.si.

Oblikovanje in izvedba: ENKI