Zapri

Iskalnik

Poskrbite za okolje in pravilno oddajte nevarne odpadke

Poskrbite za okolje in pravilno oddajte nevarne odpadke

Spomladanska akcija zbiranja nevarnih odpadkov bo potekala v marcu. Preverite datume zbiranja nevarnih odpadkov po občinah.

Urniki zbiranja nevarnih odpadkov po občinah:

Urnik za občino Domžale

Urnik za občino Lukovica

Urnik za občino Mengeš

Urnik za občino Moravče

Urnik za občino Trzin

Kaj so nevarni odpadki?
Nevarni ali posebni odpadki so tisti, ki vsebujejo eno ali več lastnosti nevarnih snovi in z neprimernim ravnanjem lahko škodljivo vplivajo na okolje in zdravje ljudi. Z nevarnimi odpadki moramo ravnati še posebej pazljivo in skrbeti, da se že v gospodinjstvu ločeno zbirajo od ostalih odpadkov. Tudi ko nevarne snovi niso več uporabne, moramo uporabniki poskrbeti, da ne pridejo v stik z ljudmi ali okoljem. Če takšni odpadki končajo na odlagališčih, lahko pride do sproščanja nevarnih snovi iz teh odpadkov v okolje, zlasti v tla in podzemne vode. Zato jih je nujno zbirati ločeno in zanje zagotoviti strokovno odlaganje, predelavo ali uničenje.

Nevarni odpadki nastajajo tako v industrijski, obrtni in kmetijski proizvodnji kot tudi gospodinjstvih. Mednje sodijo na primer različna olja, pralni in kozmetični pripomočki, računalniška oprema, zdravila, sijalke, večina kemikalij in ostalih snovi, ki jih vsakodnevno uporabljamo v gospodinjstvu, nevarnost za okolje pa predstavljata tako snov kot embalaža, ki je v stiku z nevarno snovjo. Nevarne odpadke lahko takoj prepoznate po primernih označbah na embalaži, na vsakem izdelku pa je zapisano, kako ga uporabljati in kako z njim ravnati ob koncu njegove življenjske dobe.

Med nevarne odpadke spadajo:

 • stari akumulatorji, baterijski vložki,
 • barve in topila, laki in premazi, smole in lepila , razredčila in topila,
 • hladilne tekočine, čistila, kemikalije,
 • olja in masti, pesticidi,
 • pralna in kozmetična sredstva,
 • zdravila: ampule, igle, mazila, posipi, sirupi, tablete, termometri,
 • svetila: neonska in halogenska ter fluorescentne žarnice,
 • zaščitna sredstva za rastline in škropiva, čopiči, krpe, lopatice in rokavice,
 • kozmetika: razpršilci, pršila, čistila za lake, ličila, kozmetične barve, laki za nohte, barve za lase,
 • embalaža, v kateri se je nahajala nevarna snov.

 

Pravilno rokovanje z nevarnimi odpadki
Pri ravnanju z nevarnimi odpadki je zelo pomembno, da z njimi ravnamo previdno ter pri zbiranju in predaji upoštevamo določena pravila:

 • nevarni odpadki naj bodo v embalaži, ki omogoča varen prenos do zbirnega kraja;
 • tekoči odpadki naj bodo zaprti, čeprav improvizirano;
 • ostri odpadki naj bodo zaprti v embalaži iz stekla ali trde plastike
 • odpadkov iz iste skupine se ne sme združevati v večji embalaži, ker lahko med njimi pride do kemične reakcije;
 • ostri odpadki (npr. medigle) morajo biti predani v posodi iz stekla ali trde plastike;
 • odpadke naj prinesejo polnoletne osebe, ki bodo pri rokovanju z njimi upoštevale varstveno tehnična navodila, ki so bila priložena ob nakupu izdelka, iz katerega je odpadek nastal.

Poskušajmo ustvariti čim manj nevarnih odpadkov
Zaradi škodljivega vpliva nevarnih snovi na okolje je prav, da se trudimo količino nevarnih snovi v gospodinjstvu čim bolj zmanjšati. Nekaj ukrepov, ki pripomorejo k manjši količini nevarnih snovi, je zelo enostavnih:

 • kupujmo okolju prijaznejša čistila ali še bolje - čistimo dom z naravnimi čistili (limono, kisom, pepelom, sodo bikarbono),
 • za mehčanje perila namesto mehčalca uporabimo navaden alkoholni kis (za vlaganje),
 • kreme za obraz in telo, dezodorante, mila itd. iz naravnih materialov naredimo doma,
 • uporabljajmo barve in lake na vodni osnovi,
 • kupujmo baterije, ki jih lahko znova napolnimo,
 • zdravil ne kupujmo na zalogo,
 • neuporabljena ali pretečena zdravila vrnimo v lekarno,
 • uporabljajmo varčne žarnice.

Kaj se zgodi z ločeno zbranimi kosovnimi in nevarnimi odpadki?
Za ločeno zbrane nevarne odpadke poskrbijo pooblaščeni prevzemniki
Zbrani kosovni odpadki so razvrščeni na odpadke, ki jih je možno oddati v predelavo (za te so zagotovljeni ustrezni prevzemniki) ter odpadke, ki za predelavo niso primerni in so odpeljani na odlagališče. Ločeno zbrane nevarne odpadke pa prevzame za to pooblaščeno podjetje, ki poskrbi za njihovo uničenje oziroma ustrezno nadaljnje ravnanje v skladu s strogimi zakonodajnimi določili.

Prevzem nevarnih odpadkov je uporabnikom zagotovljen skozi celo leto
Ker se zavedamo, da tovrstni odpadki nastajajo vse leto, je njihov prevzem uporabnikom gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki zagotovljen tudi izven spomladanskih in jesenskih organiziranih akcij. Uporabniki namreč lahko kosovne in nevarne odpadke brez dodatnih stroškov oddajo kadarkoli v okviru obratovalnega časa v Centru za ravnanje z odpadki v Dobu.

Oblikovanje in izvedba: ENKI