Iskalnik

Obvestilo o spremembi cene zbiranja biološko razgradljivih odpadkov

Obvestilo o spremembi cene zbiranja biološko razgradljivih odpadkov

Občinski sveti Občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče so potrdili nove cene zbiranja biološko razgradljivih odpadkov, ki so začele veljati v juliju 2021.

Na sliki je zabojnik za biološko razgradljive odpadke od blizu, v ozadju pa sta zabojnika za mešane odpadke in embalažo.

Novi ceniki so objavljeni na povezavi: CENIKI.

Javno komunalno podjetje Prodnik je v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja pripravilo elaborat o oblikovanju cene storitve zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada v občinah Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče, na podlagi katerega so občinski sveti sprejeli nove cene. Sprememba cene je predvsem posledica zvišanja stroškov storitev predelave bioloških odpadkov na trgu. Cena storitve zbiranja bioloških odpadkov je bila namreč zadnjič spremenjena leta 2013.

Oblikovanje in izvedba: ENKI