Iskalnik

Obvestilo glede odvajanja odpadne vode ter čiščenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav

Obvestilo glede odvajanja odpadne vode ter čiščenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav

16. 3. 2020 - Obveščamo vas, da bomo z namenom preprečevanja širjenja novega koronavirusa ter zaščite zaposlenih in uporabnikov od 16. 3. 2020 dalje do nadaljnjega izvajali le nujna praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. Praznjenja greznic po rednem programu ne bomo izvajali, izvajali pa bomo vse nujne storitve.

Odvajanje odpadne vode bo potekalo normalno. Vse uporabnike prosimo, da v teh razmerah še dodatno pazijo, da v odtoke in stranišče ne mečejo stvari, ki bi lahko povzročile zamašitev cevi in okvare črpalk. Interventnih posegov mora biti v teh razmerah čim manj, da čim bolj zavarujemo zaposlene in stranke pred širjenjem virusa in tako omogočimo, da bodo vse nujne storitve potekale nemoteno.

Kaj se lahko zgodi, če v odtoke in stranišče mečemo ali zlivamo odpadke?

Nevarni odpadki, kot so na primer zdravila, barve in podobno, vsebujejo težko razgradljive in strupene snovi, zato v primeru, da jih zlijemo v odtok ali stranišče, otežujejo čiščenje odpadne vode na čistilni napravi. PRAVILNO: Nevarne odpadke zbiramo doma in jih predamo v Centru za ravnanje z odpadki v Dobu ali v premičnih zbiralnicah nevarnih odpadkov v času organizirane zbiralne akcije (ko bo Center ponovno odprt oziroma ko bo potekala naslednja zbiralna akcija).

Trdni odpadki, kot so drobni plastični predmeti, palčke za ušesa, vlažilni robčki in tekstil lahko zamašijo odtočno cev in s tem lahko povzročijo poplavo iz kanalizacije ali pa povzročijo okvaro črpalk, ki skrbijo za to, da odpadna voda teče proti čistilni napravi. PRAVILNO: Sanitetni material, vlažilni robčki, tekstil spadajo v zabojnike za mešane komunalne odpadke.

Organski odpadki, kot so ostanki hrane, v kanalizaciji pa povzročajo neprijetne vonjave, poleg tega pa so vaba in hranilo za glodavce, ki se zato lahko prekomerno razmnožujejo. PRAVILNO: Organske odpadke odložimo na kompostnik ali v rjavi zabojnik.

Odpadno jedilno olje in druge maščobe v kanalizaciji se prilepijo na steno kanalizacijske cevi in povzročajo zamašitve. PRAVILNO: Odpadno jedilno olje zbiramo posebej in ga odpeljemo v Center za ravnanje z odpadki v Dob ali predamo v premičnih zbiralnicah nevarnih odpadkov v času organizirane zbiralne akcije (ko bo Center ponovno odprt oziroma ko bo potekala naslednja zbiralna akcija).

Uporabnikom se zahvaljujemo za sodelovanje in razumevanje.

Oblikovanje in izvedba: ENKI