Iskalnik

Minimalna preventivna dezinfekcija pitne vode

Minimalna preventivna dezinfekcija pitne vode

Za zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo in uporabe pitne vode brez omejitev v obdobju visokih temperatur se preventivno z minimalno količino dezinfekcijskega sredstva izvaja dezinfekcija pitne vode na območju centralnega domžalskega in kolovškega vodovodnega sistema.

Na centralnem domžalskem vodovodnem sistemu na Mengeškem polju, ki oskrbuje centralni del občine Domžale, občino Trzin in občino Mengeš, je vzpostavljena sodobna tehnologija, ki omogoča preventivno dezinfekcijo pitne vode s plinskim klorom. Pitna voda na omenjenem sistemu je v običajnih razmerah dobra, zdravstveno ustrezna in ne potrebuje dezinfekcije. Razlog za vzpostavitev najnovejše krmilne in regulacijske opreme za preventivno dezinfekcijo pitne vode je zagotavljanje visoke stopnje varnosti oskrbe s pitno vodo tudi v poletnem času, ko so temperature ozračja daljše obdobje visoke, zaradi česar se lahko poviša temperatura vode.

Temperatura vode se v vročih poletnih dneh dvigne predvsem v stranskih vejah vodovodnega sistema, kjer voda zaradi manjše porabe v času dopustov počasneje potuje po vodovodnih ceveh. Takšne razmere lahko postanejo ugodne za razvoj mikroorganizmov v vodovodnem omrežju, ki bi lahko poslabšali kakovost pitne vode. Zato se za zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo in uporabe pitne vode brez omejitev v obdobju visokih temperatur občasno preventivno izvaja dezinfekcija pitne vode, z minimalno količino dezinfekcijskega sredstva.

Ukrep preventivne dezinfekcije je začasen in ne vpliva na kakovost pitne vode. Voda je tudi v tem času zdravstveno ustrezna in primerna za uporabo brez omejitev.

Sodobna tehnologija za preventivno dezinfekcijo pitne vode na vodovodnih sistemih je povezana s centralnim daljinskim nadzornim sistemom na sedežu podjetja, kar še dodatno prispeva k varni oskrbi s pitno vodo.

Oblikovanje in izvedba: ENKI