Iskalnik

Hidranti so namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, ne polnjenju bazena

Hidranti so namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, ne polnjenju bazena

Vsako poletje se v obdobju povišanih temperatur pojavljajo primeri nedovoljenih odvzemov pitne vode iz hidrantov javnega vodovodnega omrežja, predvsem za polnjenje zunanjih bazenov pri individualnih stanovanjskih hišah.

Uporabnike opozarjamo, da so hidranti v javnem vodovodnem omrežju namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, zato morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju.

Brez soglasja izvajalca se sme voda iz hidranta uporabiti zgolj za gašenje požarov in odpravljanja posledic elementarnih nesreč. Nenadzorovan odvzem pitne vode iz omrežja namreč lahko povzroči izpad dobave pitne vode, motnost pitne vode, spremembe v pritisku, nekontrolirano odtekanje vode, če hidrant ni pravilno zaprt in podobno.

Odjem vode iz hidrantov v primeru določenih enkratnih dogodkov (kot je na primer polnjenje bazena, čiščenje ulic in cest, zalivanje zelenic …) je izjemoma možen ob predhodnem soglasju upravljavca, če razmere na vodovodnem omrežju to dopuščajo. Odjem obvezno opravi strokovno usposobljeni delavec upravljavca, ki pri tem uporabi tehnično brezhiben, registriran hidrantni nastavek. Ker odjem vode iz hidranta na spada v okvir izvajanja javne službe, se voda in izvedba odjema obračuna naročniku po veljavnem ceniku.

V kolikor opazite morebitne kršitve nedovoljenega odvzema vode iz hidrantov, vas prosimo, da jih prijavite na telefonsko številko 01 729 54 30 ali info@jkp-prodnik.si.

Skupaj poskrbimo, da bo oskrba s pitno vodo nemotena in varna.

 

Oblikovanje in izvedba: ENKI