Iskalnik

Ločevanje odpadkov - nevarni

Nevarni odpadki

Z nevarnimi ali posebnimi odpadki ravnajmo še posebej pazljivo!

Nevarni ali posebni odpadki so tisti, ki vsebujejo večje koncentracije okolju nevarnih snovi in jih zato ni mogoče odlagati skupaj s komunalnimi oziroma gospodinjskimi odpadki. Pogosto so strupeni in težko razgradljivi, zato povzročajo ljudem in okolju ogromno škode. Nastajajo tako v industrijski, obrtni in kmetijski proizvodnji kot tudi gospodinjstvih. Mednje sodi večina kemikalij, ki jih vsakodnevno uporabljamo v gospodinjstvu. Nevarnost za okolje predstavljata tako snov kot embalaža, ki je v stiku z nevarno snovjo. Posebne odpadke je potrebno strokovno zbrati, odlagati, predelati ali uničiti, predvsem pa ločeno zbirati od ostalih odpadkov že na izvornem mestu, torej v gospodinjstvu.

Nevarne odpadke, tako kot tudi kosovne odpadke, zbiramo dvakrat letno, in sicer spomladi in jeseni, v napovedanih akcijah. Premične zbiralnice za zbiranje nevarnih odpadkov so postavljene na vnaprej dogovorjena mesta, o katerih vas pravočasno obvestimo. Svetujemo vam, da jih do takrat zbirate na varnem mestu v škatli, ki jo postavite v kleti ali garaži. Predvsem je pomembno, da škatlo postavite na otrokom nedostopno mesto.

Točni datumi in zbirna mesta so objavljeni v občinskih glasilih posameznih občin. Najkasneje do enega tedna pred pričetkom zbiranja nevarnih odpadkov v posameznih krajih pa vsako gospodinjstvo prejme tudi pisno obvestilo na dom.

Urnike zbiranja nevarnih odpadkov si lahko ogledate tukaj.

Nevarne odpadke je možno odložiti tudi v zbirnem centru kadar koli v letu, po ustaljenem urniku, za uporabnike storitve ravnanja s komunalnimi odpadki brez dodatnih stroškov.

Kaj spada med nevarne odpadke?

 • stari akumulatorji,
 • baterijski vložki,
 • barve in topila,
 • laki in premazi,
 • smole in lepila,
 • razredčila in topila,
 • hladilne tekočine,
 • čistila,
 • kemikalije,
 • olja in masti,
 • pesticidi,
 • pralna in kozmetična sredstva,
 • zdravila: ampule, igle, mazila, posipi, sirupi, tablete, termometri,
 • svetila: neonska in halogenska ter fluorescentne žarnice,
 • zaščitna sredstva za rastline in škropiva,
 • čopiči, krpe, lopatice in rokavice,
 • kozmetika: razpršilci, pršila, čistila za lake, ličila, kozmetične barve, laki za nohte, barve za lase,
 • embalaža, v kateri se je snov z nevarnimi snovmi nahajala.

Simboli za nevarne odpadke

Pri prepoznavanju nevarnih odpadkov so nam lahko v veliko pomoč simboli, ki označujejo vrsto nevarnosti, najdemo pa jih na embalaži izdelka. Za izdelke z omenjenimi simboli se temeljito prepričajte, da je prostor, v katerem jih uporabljate, dobro prezračen. Izdelkov, ki so vnetljivi, ne shranjujte v bližini vira toplote. Za tiste, ki so lahko nevarni pa uporabljajte rokavice ter si zaščitite oči in kožo, hkrati pa dobro pazite, da izdelka ne vdihnete ali celo zaužijete.

Natančnejše podatke o oznakah in primerjavo s starimi oznakami nevarnih odpadkov si lahko ogledate tukaj.

Okolju prijazni izdelki

Označevanje kakovostnih izdelkov z znaki razlikovanja je priznan način za spodbujanje izbire kakovostnih izdelkov, praviloma z vidika varovanja okolja, zdravja ljudi ali prijaznosti za uporabo. Označujemo lahko izdelke, živila, storitve in podobno, pri čemer presojamo izbrane lastnosti po v naprej opredeljenih merilih.

Ne spreglejte

Izkop pred polaganjem kanalizacije

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja - zapore cest

V petek, 15. 12. 2023, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnih hišnih priključkih na delu Šolske ulice v Mengšu.

Preberi vse
Oblikovanje in izvedba: ENKI