Zapri

Iskalnik

Kontakt in osnovni podatki

Kontakt in osnovni podatki

Naziv: Javno komunalno podjetje Prodnik d. o. o.

Sedež: Savska cesta 34, 1230 Domžale

Direktor: Marko Fatur, univ. dipl. inž. stroj.

Telefon: 01/ 72-95-440

Telefaks: 01/ 72-95-450

Elektronska pošta: info@jkp-prodnik.si

Spletna stran: http://www.jkp-prodnik.si

Transakcijski račun: 02300-0012119486, NLB d.d. Področje NLB Domžale, Ljubljanska cesta 62, 1230 Domžale

Matična številka: 5227739

Davčna številka: 54471656

Lastniška struktura in organi družbe

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. je v lasti petih občin, ki so tudi njegove ustanoviteljice.

Strukturni delež lastništva podjetja: Občina Domžale ima 56,16 % poslovnega deleža, Občina Mengeš 14,00 %, Občina Trzin 5,84 %, Občina Lukovica in Moravče imata vsaka 12,00% delež. Najvišji organ je skupščina, katere člani so župani občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče. Skupščina imenuje direktorja družbe, in sicer za obdobje petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Ne spreglejte

Hidranti so namenjeni zagotavljanju požarne varnosti

Brez soglasja upravljavca vodovodnega omrežja se sme voda iz hidranta uporabiti zgolj za gašenje požarov in odpravljanje posledic elementarnih nesreč.

Preberi vse
Oblikovanje in izvedba: ENKI