Iskalnik

Kontakt in osnovni podatki

Kontakt in osnovni podatki

Naziv: Javno komunalno podjetje Prodnik d. o. o.

Sedež: Savska cesta 34, 1230 Domžale

Direktor: Marko Fatur, univ. dipl. inž. stroj.

Telefon: 01/ 72-95-440

Telefaks: 01/ 72-95-450

Elektronska pošta: info@jkp-prodnik.si

Spletna stran: http://www.jkp-prodnik.si

Transakcijski račun: 02300-0012119486, NLB d.d. Področje NLB Domžale, Ljubljanska cesta 62, 1230 Domžale

Matična številka: 5227739

Davčna številka: 54471656

Lastniška struktura in organi družbe

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. je v lasti petih občin, ki so tudi njegove ustanoviteljice.

Strukturni delež lastništva podjetja: Občina Domžale ima 56,16 % poslovnega deleža, Občina Mengeš 14,00 %, Občina Trzin 5,84 %, Občina Lukovica in Moravče imata vsaka 12,00% delež. Najvišji organ je skupščina, katere člani so župani občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče. Skupščina imenuje direktorja družbe, in sicer za obdobje petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Ne spreglejte

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja - zapore cest

V ponedeljek, 2. 10. 2023, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na VI. in delu VIII. ulice na Homcu.

Preberi vse
Oblikovanje in izvedba: ENKI