Zapri

Iskalnik

Info za uporabnike

Javna naročila

Javno naročilo - Izvajanje storitev servisiranja vodomerov - JN007715/2020-W01

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN007715/2020-W01 - Izvajanje storitev servisiranja vodomerov.

Razpisna dokumentacija JN007715/2020-W01

Posamezni obrazci JN007715/2020-W01

Ponudbeni predračun JN007715/2020-W01

Obrazec ESPD JN007715/2020-W01


 

avno naročilo - Okoljske storitve s področja odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode - JN007444/2020-W01 

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN007444/2020-W01 - Okoljske storitve s področja odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode.

Razpisna dokumentacija JN007444/2020-W01

Vzorec pogodbe - popravljen

Obrazec ESPD JN007444/2020-W01

Ponudbeni predračun JN007444/2020-W01


Javno naročilo - Izvajanje storitev fizičnega, intervencijskega in tehničnega varovanja z receptorskimi deli - JN006863/2020-B01

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN006863/2020-B01 - Izvajanje storitev fizičnega, intervencijskega in tehničnega varovanja z receptorskimi deli.

Razpisna dokumentacija JN006863/2020-B01 s popravki

Razpisna dokumentacija JN006863/2020-B01 - pred popravkom

Obrazci JN006863/2020-B01

Tehnične specifikacije JN006863/2020-B01

Obrazec ESPD JN006863/2020-B01


 

Javno naročilo - Izbira dobavitelja okoljsko manj obremenjujočega specialnega delovnega vozila - JN006748/2020-W01

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN006748/2020-W01 - Izbira dobavitelja okoljsko manj obremenjujočega specialnega delovnega vozila. 

Razpisna dokumentacija JN006748/2020-W01

Posamezni obrazci JN006748/2020-W01

Obrazec ESPD JN006748/2020-W01


Javno naročilo - Prevzem, prevoz in obdelava ločeno zbrane odpadne embalaže - JN006459/2020-B01

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN006459/2020-B01 - Prevzem, prevoz in obdelava ločeno zbrane odpadne embalaže.

Razpisna dokumentacija JN006459/2020-B01

Posamezni obrazci JN006459/2020-B01

Ponudbeni predračun JN006459/2020-B01

Obrazec ESPD JN006459/2020-B01


Javno naročilo - Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu - obnova krmilne, strojne in elektro opreme na hidroforni postaji Trnjava - JN006411/2020-W01

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN006411/2020-W01 - Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu - obnova krmilne, strojne in elektro opreme na hidroforni postaji Trnjava.

Razpisna dokumentacija JN006411/2020-W01

Obrazci  JN006411/2020-W01

Popis del in materiala JN006411/2020-W01

Obrazec ESPD JN006411/2020-W01


Javno naročilo - Servisiranje osebnih vozil in tovornih vozil - JN006332/2020-B01

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN006332/2020-B01- Servisiranje osebnih vozil in tovornih vozil.

Razpisna dokumentacija JN006332/2020-B01

Obrazec ESPD JN006332/2020-B01

 

Oblikovanje in izvedba: ENKI