Iskalnik

Info za uporabnike

Javna naročila

Javno naročilo - Investicijsko vzdrževalna dela na črpališču Č15 v Dragomlju - JN005251/2021-W01

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo - JN005251/2021-W01 - Investicijsko vzdrževalna dela na črpališču Č15 v Dragomlju

Razpisna dokumentacija JN005251/2021-W01

Obrazci JN005251/2021-W01

Popis del in materiala JN005251/2021-W01

Obrazec ESPD JN005251/2021-W01


Javno naročilo - Izbira dobavitelja pogonskih goriv - JN005096/2021-B01

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo - JN005096/2021-B01 - Izbira dobavitelja pogonskih goriv .

Razpisna dokumentacija JN005096/2021-B01

Obrazec ESPD JN005096/2021-B01


Javno naročilo - Izbira izvajalca za prevzem, odvoz in obdelavo odpadkov klasifikacijske št. 17 06 05* - JN004521/2021-W01

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo - JN004521/2021-W01 - Izbira izvajalca za prevzem, odvoz in obdelavo odpadkov klasifikacijske št. 17 06 05*.

Razpisna dokumentacija JN004521/2021-W01

Ponudbeni predračun JN004521/2021-W01

Obrazec ESPD JN004521/2021-W01


Javno naročilo - Investicijsko vzdrževalna dela - obnova tlačnega kanalizacijskega voda Mala Loka do CČN Domžale - JN004400/2021-W01

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo - JN004400/2021-W01 - Investicijsko vzdrževalna dela - obnova tlačnega kanalizacijskega voda Mala Loka do CČN Domžale.

Razpisna dokumentacija JN004400/2021-W01

Obrazci JN004400/2021-W01

Popis del in materiala JN004400/2021-W01

Obrazec ESPD JN004400/2021-W01

Obrazec  IZJAVA - PODATKI O MEHANIZACIJI OZIROMA TEHNIČNIH SREDSTVIH-popravljen

 


Javno naročilo - Izbira izvajalca pomožnih komunalnih storitev na vzdrževanju infrastrukture in obveznih gospodarskih službah - JN004198/2021-B01

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN004198/2021-B01 - Izbira izvajalca pomožnih komunalnih storitev na vzdrževanju infrastrukture in obveznih gospodarskih službah.

Razpisna dokumentacija JN004198/2021-B01

Posamezni obrazci JN004198/2021-B01

Seznam vozil JN004198/2021-B01

Ponudbeni predračun JN004198/2021-B01

Obrazec ESPD JN004198/2021-B01


Javno naročilo - Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih po Ulici Podpeč in Šolski ulici v Lukovici - JN003965/2021-W01

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo - JN003965/2021-W01 - Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih po Ulici Podpeč in Šolski ulici v Lukovici. 

Razpisna dokumentacija JN003965/2021-W01

Popis del in materiala JN003965/2021-W01

Obrazci JN003965/2021-W01

Obrazec ESPD JN003965/2021-W01


Javno naročilo - Izvedba gradbenih del pri vzdrževanju vodovodnega in kanalizacijskega omrežja na območju upravljanja naročnika - JN003519/2021-W01

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo - JN003519/2021-W01 - Izvedba gradbenih del pri vzdrževanju vodovodnega in kanalizacijskega omrežja na območju upravljanja naročnika.

Razpisna dokumentacija JN003519/2021-W01

Ponudbeni predračun JN003519/2021-W01

Obrazec ESPD JN003519/2021-W01


Javno naročilo - Vzdrževanje zelenih površin in okolice na pokopališčih, Centru za ravnanje z odpadki, kanalizacijskih objektih in objektih za oskrbo s pitno vodo -  JN003112/2021-B01

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo -  JN003112/2021-B01 - Javno naročilo - Vzdrževanje zelenih površin in okolice na pokopališčih, Centru za ravnanje z odpadki, kanalizacijskih objektih in objektih za oskrbo s pitno vodo.

Razpisna dokumentacija JN003112/2021-B01

Ponudbeni predračun JN003112/2021-B01

Ponudbeni predračun JN003112/2021-B01 - popravljen

Obrazec ESPD JN003112/2021-B01


Javno naročilo - Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih po Finžgarjevi in Kersnikovi ulici na Dobu - JN002531/2021-W01

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo - JN002531/2021-W0 - Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih po Finžgarjevi in Kersnikovi ulici na Dobu.

Razpisna dokumentacija JN002531/2021-W0

Obrazci JN002531/2021-W0

Popis del in materiala JN002531/2021-W0

Obrazec ESPD JN002531/2021-W0


Javno naročilo - Izbira izvajalca za prevzem odpadnega lesa klasifikacijska št.: 20 01 38 - JN002174/2021-W01

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo - JN002174/2021-W01 - Izbira izvajalca za prevzem odpadnega lesa klasifikacijska št.: 20 01 38.

Razpisna dokumentacija JN002174/2021-W01

Ponudbeni predračun JN002174/2021-W01

Obrazec ESPD JN002174/2021-W01


Javno naročilo - Izbira izvajalcev za prevzem, odvoz in obdelavo odpadkov - JN001679/2021-B01

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo  JN001679/2021-B01 - Izbira izvajalcev za prevzem, odvoz in obdelavo odpadkov.

Razpisna dokumentacija JN001679/2021-B01

Ponudbeni predračun JN001679/2021-B01

Ponudbeni predraču za sklop 1 JN001679/2021-B01 - popravljen

Obrazec ESPD JN001679/2021-B01


Javno naročilo - Izvajanje storitev fizičnega, intervencijskega in tehničnega varovanja z receptorskimi deli - JN006863/2020-B01

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN006863/2020-B01 - Izvajanje storitev fizičnega, intervencijskega in tehničnega varovanja z receptorskimi deli.

Razpisna dokumentacija JN006863/2020-B01 s popravki

Razpisna dokumentacija JN006863/2020-B01 - pred popravkom

Obrazci JN006863/2020-B01

Tehnične specifikacije JN006863/2020-B01

Obrazec ESPD JN006863/2020-B01

Oblikovanje in izvedba: ENKI