Iskalnik

Info za uporabnike

Javna naročila

Javno naročilo - Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih po Finžgarjevi in Kersnikovi ulici na Dobu - JN002531/2021-W01

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo - JN002531/2021-W0 - Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih po Finžgarjevi in Kersnikovi ulici na Dobu.

Razpisna dokumentacija JN002531/2021-W0

Obrazci JN002531/2021-W0

Popis del in materiala JN002531/2021-W0

Obrazec ESPD JN002531/2021-W0


Javno naročilo - Izbira izvajalca za prevzem odpadnega lesa klasifikacijska št.: 20 01 38 - JN002174/2021-W01

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo - JN002174/2021-W01 - Izbira izvajalca za prevzem odpadnega lesa klasifikacijska št.: 20 01 38.

Razpisna dokumentacija JN002174/2021-W01

Ponudbeni predračun JN002174/2021-W01

Obrazec ESPD JN002174/2021-W01


Javno naročilo - Izvajanje storitev menjave vodomerov - JN002143/2021-W01 

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN002143/2021-W01 - Izvajanje storitev menjave vodomerov.

Razpisna dokumentacija JN002143/2021-W01

Posamezni obrazci JN002143/2021-W01

Obrazec ESPD JN002143/2021-W01


Javno naročilo - Izbira izvajalcev za prevzem, odvoz in obdelavo odpadkov - JN001679/2021-B01

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo  JN001679/2021-B01 - Izbira izvajalcev za prevzem, odvoz in obdelavo odpadkov.

Razpisna dokumentacija JN001679/2021-B01

Ponudbeni predračun JN001679/2021-B01

Ponudbeni predraču za sklop 1 JN001679/2021-B01 - popravljen

Obrazec ESPD JN001679/2021-B01


Javno naročilo - Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih po Rudniški in Kokaljevi ulici ter Gasilski poti v Jaršah - JN001500/2021-W01

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN001500/2021-W01 - Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih po Rudniški in Kokaljevi ulici ter Gasilski poti v Jaršah.

Razpisna dokumentacija JN001500/2021-W01

Obrazci JN001500/2021-W01

Popis del in materiala JN001500/2021-W01

Obrazec ESPD JN001500/2021-W01


Javno naročilo - Izbira izvajalca storitev 24-urne dežurne službe in pokopališke dejavnosti - JN001437/2021-B01

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN001437/2021-B01- Izbira izvajalca storitev 24-urne dežurne službe in pokopališke dejavnosti.

Razpisna dokumentacija JN001437/2021-B01

Posamezni obrazci JN001437/2021-B01

Ponudbeni predračun JN001437/2021-B01

Obrazec ESPD JN001437/2021-B01


Javno naročilo - Okoljske storitve in manipulacija z odpadki - JN001361/2021-B01

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN001361/2021-B01 - Okoljske storitve in manipulacija z odpadki.

Razpisna dokumentacija JN001361/2021-B01

Obrazci JN001361/2021-B01

Popravek obrazca Seznam razpoložljive tehnične opreme in vzorca Finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del

Ponudbeni predračun JN001361/2021-B01

Obrazec ESPD JN001361/2021-B01


Javno naročilo - Izbira dobavitelja posod za komunalne odpadke - JN001108/2021-W01

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN001108/2021-W01 - Izbira dobavitelja posod za komunalne odpadke.

Razpisna dokumentacija JN0001108/2021-W01

Obrazci JN0001108/2021-W01

Obrazec ESPD


Javno naročilo - Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih po Slamnikarski in Ljubljanski cesti v Domžalah - JN000757/2021-W01

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN000757/2021-W01 - Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih po Slamnikarski in Ljubljanski cesti v Domžalah.

Razpisna dokumentacija JN000757/2021-W01

Obrazci JN000757/2021-W01

Popis del in materiala JN000757/2021-W01

Obrazec ESPD


Javno naročilo - Izvajanje storitev fizičnega, intervencijskega in tehničnega varovanja z receptorskimi deli - JN006863/2020-B01

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN006863/2020-B01 - Izvajanje storitev fizičnega, intervencijskega in tehničnega varovanja z receptorskimi deli.

Razpisna dokumentacija JN006863/2020-B01 s popravki

Razpisna dokumentacija JN006863/2020-B01 - pred popravkom

Obrazci JN006863/2020-B01

Tehnične specifikacije JN006863/2020-B01

Obrazec ESPD JN006863/2020-B01

Oblikovanje in izvedba: ENKI