Iskalnik

Info za uporabnike

Javna naročila

Javno naročilo - Spremljanje zdravstvene kakovosti pitne vode - JN008726/2021 

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo - JN008726/2021 - Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode.

Razpisna dokumentacija JN008726/2021

Priloga Seznam preskusnih metod

Priloga Razpisane storitve

Podrobni ponudbeni predračun - popis del 

Obrazec ESPD


Javno naročilo - Izbira dobavitelja okoljsko manj obremenjujočega specialnega delovnega vozila - JN008431/2021-B01

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo - JN008431/2021-B01 - Izbira dobavitelja okoljsko manj obremenjujočega specialnega delovnega vozila.

Razpisna dokumentacija  JN008431/2021-B01

Posamezni obrazci  JN008431/2021-B01

Obrazec ESPD JN008431/2021-B01


Javno naročilo - Vzdrževanje zelenih površin in okolice na pokopališču, kanalizacijskih objektih in objektih za oskrbo s pitno vodo - JN008150/2021-W01

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN008150/2021-W01 - Vzdrževanje zelenih površin in okolice na pokopališču, kanalizacijskih objektih in objektih za oskrbo s pitno vodo.

Razpisna dokumentacija JN008150/2021-W01

Ponudbeni predračun JN008150/2021-W01

Obrazec ESPD JN008150/2021-W01


Javno naročilo - Izvajanje storitev odčitavanja vodomerov - JN007917/2021-W01 

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN007917/2021-W01 - Izvajanje storitev odčitavanja vodomerov.

Razpisna dokumentacija JN007917/2021-W01

Obrazci JN007917/2021-W01

Obrazec ESPD JN007917/2021-W01


Javno naročilo - Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih po Petrovčevi ulici na Rodici - JN006533/2021-W01

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo -  JN006533/2021-W01 - Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih po Petrovčevi ulici na Rodici.

Razpisna dokumentacija - JN006533/2021-W01

Obrazci - JN006533/2021-W01

Popis del in materiala - JN006533/2021-W01

Obrazec ESPD - JN006533/2021-W01


Javno naročilo - Investicijsko vzdrževalna dela - obnova vodovoda, kanalizacije in cestišča po Slomškovi ulici v Mengšu - JN006161/2021-W01

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo - JN006161/2021-W01 - Investicijsko vzdrževalna dela - obnova vodovoda, kanalizacije in cestišča po Slomškovi ulici v Mengšu.

Razpisna dokumentacija JN006161/2021-W01 - popravljena (popravki označeni)

Razpisna dokumentacija  JN006161/2021-W01 

Obrazci  JN006161/2021-W01 

Popis del in materiala  JN006161/2021-W01 

Obrazec ESPD  JN006161/2021-W01 


Javno naročilo - Investicijsko vzdrževalna dela na črpališču Č15 v Dragomlju - JN005251/2021-W01

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo - JN005251/2021-W01 - Investicijsko vzdrževalna dela na črpališču Č15 v Dragomlju

Razpisna dokumentacija JN005251/2021-W01

Obrazci JN005251/2021-W01

Popis del in materiala JN005251/2021-W01

Obrazec ESPD JN005251/2021-W01


Javno naročilo - Izbira dobavitelja pogonskih goriv - JN005096/2021-B01

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo - JN005096/2021-B01 - Izbira dobavitelja pogonskih goriv.

Razpisna dokumentacija JN005096/2021-B01 - popravljena (popravki označeni)

Razpisna dokumentacija JN005096/2021-B01

Obrazec ESPD JN005096/2021-B01


 

Javno naročilo - Investicijsko vzdrževalna dela - obnova tlačnega kanalizacijskega voda Mala Loka do CČN Domžale - JN004400/2021-W01

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo - JN004400/2021-W01 - Investicijsko vzdrževalna dela - obnova tlačnega kanalizacijskega voda Mala Loka do CČN Domžale.

Razpisna dokumentacija JN004400/2021-W01

Obrazci JN004400/2021-W01

Popis del in materiala JN004400/2021-W01

Obrazec ESPD JN004400/2021-W01

Obrazec  IZJAVA - PODATKI O MEHANIZACIJI OZIROMA TEHNIČNIH SREDSTVIH-popravljen


Javno naročilo - Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih po Ulici Podpeč in Šolski ulici v Lukovici - JN003965/2021-W01

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo - JN003965/2021-W01 - Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih po Ulici Podpeč in Šolski ulici v Lukovici. 

Razpisna dokumentacija JN003965/2021-W01

Popis del in materiala JN003965/2021-W01

Obrazci JN003965/2021-W01

Obrazec ESPD JN003965/2021-W01


 

Javno naročilo - Vzdrževanje zelenih površin in okolice na pokopališčih, Centru za ravnanje z odpadki, kanalizacijskih objektih in objektih za oskrbo s pitno vodo -  JN003112/2021-B01

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo -  JN003112/2021-B01 - Javno naročilo - Vzdrževanje zelenih površin in okolice na pokopališčih, Centru za ravnanje z odpadki, kanalizacijskih objektih in objektih za oskrbo s pitno vodo.

Razpisna dokumentacija JN003112/2021-B01

Ponudbeni predračun JN003112/2021-B01

Ponudbeni predračun JN003112/2021-B01 - popravljen

Obrazec ESPD JN003112/2021-B01


 

Oblikovanje in izvedba: ENKI