Zapri

Iskalnik

Info za uporabnike

Javna naročila

Javno naročilo - Prevzem, prevoz in obdelava ločeno zbrane odpadne embalaže - JN006459/2020-B01

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN006459/2020-B01 - Prevzem, prevoz in obdelava ločeno zbrane odpadne embalaže.

Razpisna dokumentacija JN006459/2020-B01

Posamezni obrazci JN006459/2020-B01

Ponudbeni predračun JN006459/2020-B01

Obrazec ESPD JN006459/2020-B01


Javno naročilo - Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu - obnova krmilne, strojne in elektro opreme na hidroforni postaji Trnjava - JN006411/2020-W01

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN006411/2020-W01 - Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu - obnova krmilne, strojne in elektro opreme na hidroforni postaji Trnjava.

Razpisna dokumentacija JN006411/2020-W01

Obrazci  JN006411/2020-W01

Popis del in materiala JN006411/2020-W01

Obrazec ESPD JN006411/2020-W01


Javno naročilo - Servisiranje osebnih vozil in tovornih vozil - JN006332/2020-B01

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN006332/2020-B01- Servisiranje osebnih vozil in tovornih vozil.

Razpisna dokumentacija JN006332/2020-B01

Obrazec ESPD JN006332/2020-B01


Javno naročilo - Izbira delodajalca, ki bo zagotavljal dela delavcev drugemu uporabniku za izvajanje pomožnih komunalnih del - JN006153/2020-B01

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN006153/2020-B01 - Izbira delodajalca, ki bo zagotavljal dela delavcev drugemu uporabniku za izvajanje pomožnih komunalnih del.

Razpisna dokumentacija JN006153/2020-B01

Obrazci (word) JN006153/2020-B01

Obrazec ESPD JN006153/2020-B01


Javno naročilo - Prevzem in predelava komunalne odpadne embalaže - mešana embalaža – JN004831/2020-W01

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN004831/2020-W01 - Prevzem in predelava komunalne odpadne embalaže - mešana embalaža.

Razpisna dokumentacija JN004831/2020-W01

Posamezni obrazci JN004831/2020-W01

Ponudbeni predračun JN004831/2020-W01

Obrazec ESPD JN004831/2020-W01


Javno naročilo - Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih po Stritarjevi ulici v Dobu - JN004625/2020-W01

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN004625/2020-W01 - Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih po Stritarjevi ulici v Dobu

Razpisna dokumentacija JN004625/2020-W01

Obrazci JN004625/2020-W01

Obrazec ESPD JN004625/2020-W01

Popis del - glavni vod JN004625/2020-W01

Popis del - hišni priključki JN004625/2020-W01


Javno naročiloServisiranje osebnih vozil, nadgradenj in tovornih vozil - JN004129/2020-B01

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN004129/2020-B01- Servisiranje osebnih vozil, nadgradenj in tovornih vozil

Razpisna dokumentacija JN004129/2020-B01

Obrazec ESPD

Sprememba razpisne dokumentacije JN004129/2020-B01 – Ponudbeni predračun za sklop 1 – spremenjen/dopolnjen obrazec


Javno naročilo - Dobava vodovodnega materiala - JN003577/2020-W01 

Razpisna dokumentacija JN003577/2020-W01 

Naročnik - vodovodni material JN003577/2020-W01 

Ponudbeni predračun JN003577/2020-W01 


Javno naročilo - Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih po Župančičevi ulici in Prešernovi ulici v Dobu - JN003078/2020-W01

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN003078/2020-W01 - Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih po Župančičevi ulici in Prešernovi ulici v Dobu.

Razpisna dokumentacija JN003078/2020-W01

Posamezni obrazci JN003078/2020-W01

Popis del - glavni vod

Popis del - hišni priključki

Obrazec ESPD JN003078/2020-W01


Javno naročilo - Prevzem in predelava komunalne odpadne embalaže - mešana embalaža - JN003028/2020-W01

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo JN003028/2020-W01 - Prevzem in predelava komunalne odpadne embalaže - mešana embalaža.

Razpisna dokumentacija JN003028/2020-W01

Posamezni obrazci JN003028/2020-W01

Sprememba razpisne dokumentacije JN003028/2020-W01 - Izjava o predložitvi bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
- popravljen obrazec

Ponudbeni predračun JN003028/2020-W01

Obrazec ESPD JN003028/2020-W01


Oblikovanje in izvedba: ENKI