Iskalnik

Info za uporabnike

Reklamacije

Reklamacija računa

Če menite, da vam komunalne storitve niso bile pravilno obračunane, lahko v 8 dneh po prejemu računa podate ugovor na izdani račun. Reklamacije morajo biti podane pisno, in sicer:

  • po elektronski pošti na naslov info@jkp-prodnik.si,
  • po pošti na naslov Javno komunalno podjetje Prodnik, Savska 34, 1230 Domžale.

Reklamacije storitev

Trudimo se, da bi storitve izvajali čim bolj kakovostno. V kolikor menite, da storitev ni bila ustrezno izvedena, vas prosimo, da nam svojo pritožbo posredujete čim prej, da preverimo stanje in ustrezno ukrepamo v čim krajšem možnem času. Morebitno pritožbo lahko posredujte po telefonu, preko elektronske pošte ali osebno na sedežu podjetja v času uradnih ur.

Oblikovanje in izvedba: ENKI