Iskalnik

Info za uporabnike

Kataster komunalnih naprav in vodov

Podatke iz katastra komunalnih naprav lahko naročite po elektronski pošti na info@jkp-prodnik.si ali kataster@jkp-prodnik.si

V elektronskem sporočilu navedite lokacijo, za katero pridobivate podatke (ali naslov ali katastrsko občino in parcelno številko ali narisano območje v dxf 12 ali shape datoteki). Podatke vam bomo poslali v najkrajšem možnem času.

Vlagatelji vlog za projektne pogoje prejmejo vse potrebne katastrske podatke ob izdaji projektnih pogojev.

Kataster komunalnih naprav v digitalni obliki (shape) vodimo od leta 2007. Spremembe in vse ostale podatke o novozgrajenih vodih vnašamo na podlagi elaboratov točno predpisane oblike (navodila za izdelavo se nahajajo na dnu strani), ki so jih investitorji oziroma njihovi izvajalci skladno z določbami zakona dolžni predati takoj po zaključku del novozgrajenih vodov. Večkrat letno prenesemo podatke iz našega operativnega katastra v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

Datoteke:
Navodila za izdelavo geodetskega posnetka novega stanja komunalnega voda
Oblikovanje in izvedba: ENKI