Iskalnik

Zimski delovni čas Centra za ravnanje z odpadki v Dobu

Zimski delovni čas Centra za ravnanje z odpadki v Dobu

Od 1. 11. do 31. 3. velja zimski delovni čas Centra za ravnanje z odpadki v Dobu.

Na sliki je vhod v Center za ravnanje z odpadki Dob.

Center za ravnanje z odpadki je od 1. 11. do 31. 3. za uporabnike odprt:

 

 • OD PONEDELJKA DO PETKA OD 14. DO 18. URE,
 • OB SOBOTAH OD 8. DO 18. URE.

Ob nedeljah in praznikih je center zaprt.

Uporabniki lahko v Centru za ravnanje z odpadki brez doplačila oddate ločeno zbrane odpadke, ki so vključeni v sistem javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki:

 • papir in lepenka vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
 • steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
 • plastika, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,
 • odpadki iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
 • les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
 • oblačila in ostali tekstil,
 • nevarni odpadki iz gospodinjstev (jedilno olje in maščobe, barve, črnila, lepila in smole, detergenti, baterije in akumulatorji…),
 • odpadna električna in elektronska oprema (TV aparati, mikrovalovne pečice, telefoni, računalniki…),
 • kosovni odpadki (štedilniki, hladilniki, pralni stroji, pohištvo, kopalniška oprema, preproge, vzmetnice…).

Prav tako lahko vsi tisti uporabniki, ki imate doma rjavi zabojnik, v centru brez doplačila oddate občasno povečane količine zelenega odreza.

Pripeljani mešani komunalni odpadki, gradbeni odpadki in odpadki, ki vsebujejo azbest, se obračunajo po veljavnem ceniku

V Centru za ravnanje z odpadki sprejemamo tudi gradbene odpadke in odpadke, ki vsebujejo azbest, ki jih predpisi ne vključujejo v sistem izvajanja javne službe in se uporabnikom zaračunajo ob dovozu v zbirni center. Cenik je objavljen ob vhodu v center in na povezavi: Cenik za sprejem odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Dob.

Letni delovni čas začne ponovno veljati 1. aprila. Več o Centru za ravnanje z odpadki si lahko preberete tukaj.

Oblikovanje in izvedba: ENKI