Iskalnik

Vodni viri na našem območju so večinoma stabilni

Vodni viri na našem območju so večinoma stabilni

Vodooskrbni sistemi v občinah Domžale, Mengeš, Trzin in v večjem delu občine Lukovica prebivalcem zagotavljajo zadostno količino pitne vode tudi v teh vročih in sušnih poletnih dneh. Vodni viri teh oskrbovanih območij so stabilni in nudijo zadostno zalogo vode za zagotavljanje uporabe pitne vode brez omejitev. Zaradi bogatih vodnih virov ter rednega vlaganja v obnovo obstoječih in izgradnjo novih črpališč, vrtin in vodnjakov je zagotovljena nemotena in varna oskrba s pitno vodo za vse prebivalce tudi v daljšem obdobju brez padavin.

Na kakovost vode iz pipe vpliva tudi čas zadrževanja in temperatura vode v ceveh

Pitne vode je na tem območju torej dovolj in je na vodnih virih odločne kakovosti, na njeno kakovost pa lahko vplivajo visoke temperature, ki segrejejo vodo v javnem vodovodnem sistemu. Zato je v tem obdobju za kakovost pitne vode še toliko bolj pomembno, da se voda redno porablja. Ob zmanjšanju porabe zaradi dopustov voda namreč počasneje potuje po ceveh, kar v vročih poletnih dneh povzroči dvig temperature vode v javnem vodovodu, predvsem v stranskih vejah vodovodnega sistema. Takšne razmere lahko postanejo ugodne za razvoj mikroorganizmov v vodovodnem omrežju, ki bi lahko poslabšali kakovost pitne vode. Zato se za zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo in uporabe pitne vode brez omejitev v obdobju visokih temperatur občasno preventivno izvaja dezinfekcija pitne vode.

Posebni varčevalni ukrepi z vodo niso potrebni

Glede na to, da vodni viri na navedenem območju nudijo zadostno zalogo pitne vode, posebni ukrepi varčevanja z vodo torej niso potrebni, pravzaprav redna poraba celo pripomore k boljši kakovosti pitne vode. Zalivanje vrta je tako v teh dneh priporočljivo, ne le z vidika uspevanja povrtnin, ampak tudi z vidika zagotavljanja določenega nivoja porabe vode (ki je zaradi dopustov manjša kot običajno), ki pripomore k hitrejšemu potovanju vode po ceveh, manjšemu segrevanju vode in posledično boljši kakovosti vode, ki priteče do hiš.

Izjeme: vodooskrbni sistem občine Moravče in manjši del sistema občine Lukovica

Vodooskrbni sistem občine Moravče in vodovodni sistem Selce - Poljane v občini Lukovica sta občutljiva na sušne razmere in v tem obdobju ne omogočata povečane porabe vode, ki jo na primer povzroča pogostejše zalivanje vrta, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov. Na tem območju je v sušnem obdobju tovrstno početje odsvetovano, kljub temu pa splošna omejitev porabe vode za te namene za enkrat še ni potrebna. V kolikor se bodo razmere poslabšale, bo predpisana omejitev porabe vode, o čemer bodo uporabniki ustrezno obveščeni.

Z nezadostno izdatnostjo pa se že sooča vodni vir vodovodnega sistema Bršlenovica – Šentožbolt, kjer so potrebni omejitveni ukrepi porabe vode, zato je na tem območju prepovedano zalivanje vrtov, pranje avtomobilov in polnjenje bazenov.

Oblikovanje in izvedba: ENKI