Iskalnik

Sprememba urnika odvoza biološko razgradljivih odpadkov

Sprememba urnika odvoza biološko razgradljivih odpadkov

S 6. 9. 2021 je začel veljati nov urnik odvoza biološko razgradljivih odpadkov, o čemer so bili vsi uporabniki obveščeni z dopisi po navadni pošti.

Pogostost odvoza je enaka kot pred spremembo urnika, prišlo pa je do spremembe dneva odvoza na  določenih odjemnih mestih. 

Dan odvoza je vsak teden enak, pri čemer se v času izvajanja praznjenja po letnem urniku zabojniki praznijo enkrat tedensko, v času izvajanja zimskega urnika pa enkrat na štirinajst dni. 

Da storitev lahko nemoteno izvedemo, morajo biti zabojniki na predvideni dan odvoza odpadkov pravočasno (do 5. ure zjutraj) postavljeni na mesto praznjenja.

Datumi odvoza odpadkov za vaše odjemno mesto bodo vsak mesec objavljeni na računu za komunalne storitve, preverite pa jih lahko tudi v vašem profilu na portalu eProdnik.

Urnik odvoza mešanih komunalnih odpadkov in embalaže ostaja nespremenjen tudi v prihodnje. 

Na spodnji sliki je prikazano, kje na računu so navedeni datumi odvoza odpadkov.

Oblikovanje in izvedba: ENKI