Iskalnik

S sprejemom novih cen tudi v prihodnje zagotovljene kakovostne in zanesljive komunalne storitve

S sprejemom novih cen tudi v prihodnje zagotovljene kakovostne in zanesljive komunalne storitve

Občinski sveti občin ustanoviteljic Javnega komunalnega podjetja Prodnik so potrdili nove cene komunalnih storitev.

Razlog za spremembo cen so višje cene energentov, materiala, storitev in višji stroški dela

Zaradi visokega dviga cen vodovodnega materiala, gradbenih in drugih storitev, cen energentov pa tudi minimalne plače je bil dvig cen komunalnih storitev za zagotavljanje nadaljnjega nemotenega izvajanja javnih služb in normalnega poslovanja Javnega komunalnega podjetja Prodnik neizogiben. Cene vodarine in storitev odvajanja komunalne odpadne vode so se v nazadnje spremenile leta 2013. Z ukrepi racionalizacije poslovanja je Javnemu komunalnemu podjetju Prodnik v vseh teh letih kljub nenehni rasti stroškov uspelo ohraniti ceno in hkrati zagotavljati zanesljivost vodovodnega in kanalizacijskega sistema, kar se je še posebej izkazalo ob izrednih vremenskih razmerah, na primer ob lanski suši, še bolj pa ob letošnjih katastrofalnih poplavah, ko je bila večini uporabnikov ves čas zagotovljena nemotena vodooskrba.

Vedno višji stroški dela, materiala in storitev, ki vplivajo na poslovanje podjetja, so privedli do razmer, ko je bilo zvišanje cen komunalnih storitev nujno za ohranjanje vsaj enakega nivoja kakovosti in zagotavljanje nadaljnjega nemotenega izvajanja storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanja odpadne vode in ravnanja z odpadki, predvsem pa tudi zagotavljanju zanesljivosti vodovodnega in kanalizacijskega sistema ob vse pogostejših izrednih vremenskih razmerah (obdobja suše in vse pogostejši močni nalivi).

Za povprečno gospodinjstvo bo mesečna položnica višja za okoli 4,5 evra
Znesek računa za komunalne storitve je odvisen od porabe vode in velikosti zabojnikov za odpadke, ki so v uporabi na odjemnem mestu. Za povprečno gospodinjstvo pa bo mesečna položnica z uveljavitvijo novih cen višja za okoli 4,5 evra.

Oblikovanje in izvedba: ENKI