Iskalnik

Otvoritev Vodohrana Dobeno

Otvoritev Vodohrana Dobeno

Občina Mengeš je v sodelovanju z Javnim komunalnim podjetjem Prodnik v letu 2020 pristopila k obnovi starega in izgradnji dodatnega vodohrana na Dobenu. Investicija, ki je bila zaključena v septembru 2021, tamkajšnjim prebivalcem zagotavlja dolgotrajno zanesljivo in kakovostno oskrbo s pitno vodo ter večjo požarno varnost.

Na sliki sta obnovljeni in novi vodohran Dobeno.

Investicijo je na otvoritvi predstavil Franc Jerič, župan Občine Mengeš: »Občina Mengeš se je za obnovo obstoječega in izgradnjo dodatnega vodohrana odločila, ker se število prebivalcev na področju Dobena iz leto v leto povečuje. S povečanjem rezervoarskih kapacitet bo oskrba s pitno vodo na območju Dobena bistveno bolj zanesljiva.«

Na vodovodnem sistemu Dobeno je  trenutno sicer 159 odjemnih mest, preko katerih se s pitno vodo oskrbuje cca. 300 prebivalcev, ki v letu porabijo približno 25 tisoč m3 vode. Povprečna dnevna količina načrpane vode je 65m3, za požarno varnost pa je na sistemu 20 hidrantov.

Vodohran Dobeno se z vodo oskrbujejo preko prečrpališča Jablje, ki črpa vodo iz vodovodnega sistema Mengeš-Dobeno (vodni vir M-1 Mengeš - Žeček), ki je podsistem vodovodnega sistema Domžale-Mengeš-Trzin z vodnimi viri na Domžalsko-mengeškem polju.

Marko Fatur, direktor Javnega komunalnega podjetja Prodnik, je na otvoritvi izpostavil kakovost vode v vseh vrtinah na Mengeškem polju, iz katerih se oskrbuje tudi Dobeno: »Voda na vodnih virih za Dobeno je odlične kakovosti, z obnovo vodohrana pa se je povečala tudi zanesljivost vodooskrbe na tem območju. Na Dobenu se je namreč pokazala potreba tako po obnovi vodovodnega sistema kot po razširitvi sistema, zato je Občina Mengeš pristopila k obnovi obstoječega vodohrana in izgradnji dodatnega.« Dodal je še, da sta oba vodohrana daljinsko vodena, kar omogoča stalen nadzor nad delovanjem in hitro ukrepanje v primeru težav.

Z rekonstrukcijo starega in izgradnjo novega vodohrana so se povečale rezervoarske kapacitete vodohrana na Dobenu s 50 m3 na 100 m3. Na obeh vodohranih je vzpostavljen sodoben sistem daljinskega upravljanja in krmiljenja. Projekt rekonstrukcije starega in izgradnje novega vodohrana se je zaključil s celostno zunanjo ureditvijo. Vodohran se namreč nahaja ob zelo obiskani planinski poti na Rašico, zato zunanja podoba objekta pomembno vpliva na celovito podobo javnih površin v občini.

Pomen vode je čudivito upesnila Frančiška Hunjet, predsednica turističnega društva Dobeno:

Kaplja vode mi je lica ohladila.

Kaplja vode mi je žejo pogasila.

Kaplja vode je moje telo nahranila.

Kaplja vode je moje rože zalila.

Kapljo vode je čebela popila.

Kaplja vode z neba, za vse do darila.

Brez njih bi življenja ugasila

In bi zemljo puščava prekrila.

Oblikovanje in izvedba: ENKI