Iskalnik

Obvestilo upravnikom vrtcev in šol ter drugih vzgojno-izobraževalnih ustanov pred pričetkom šolskega leta

Obvestilo upravnikom vrtcev in šol ter drugih vzgojno-izobraževalnih ustanov pred pričetkom šolskega leta

Med šolskimi počitnicami se poraba pitne vode v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (vrtcih, šolah itd.) zmanjša ali v celoti prekine. Posledica je zastajanje vode in dvig njene temperature v hišnem vodovodnem omrežju, kar povečuje tveganje za mikrobiološko neskladnost pitne vode.

Na sliki je pipa, iz katere teče voda.

Za zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo pred pričetkom novega šolskega leta upravnikom teh objektov priporočamo:

- intenzivno izpiranje hišnega vodovodnega omrežja s povečanim pretokom vode na vseh pipah, v sunkih s turbulentnim tokom, ki naj traja najmanj 15 minut,

- čiščenje vseh mrežic in drugih nastavkov na pipah,

- intenzivno izpiranje internega hidrantnega omrežja, v primeru, da je neposredno vezano na hišno vodovodno omrežje.

Z namenom stalnega varovanja zdravja uporabnikov upravnikom priporočamo redno in pravilno vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja:

- Voda naj na vsaki pipi pred prvo uporabo tega dne teče vsaj 2 minuti (curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debelosti svinčnika) oziroma toliko časa, da se temperatura vode na pipi ustali.

- Vsaj enkrat na 14 dni je potrebno na vseh pipah sneti in očistiti mrežice in druge nastavke. Čiščenje pomeni spiranje z vodo, ki teče po sistemu ter s tem odstranitev morebitnih delcev, ki se nabirajo na mrežici in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna.

- Na mestih, kjer voda v hišnem vodovodnem omrežju zastaja, naj se izvede tedensko izpiranje do stabilizacije temperature vode.

- Evidentirati je potrebno vse slepe rokave in jih odstraniti. Do odstranitve le-teh je potrebno enkrat na teden redno spirati vodo iz slepih rokavov.

- Morebitno vgrajene naprave (naprave za pripravo vode, filtri, mehčalci itd.) je potrebno po navodilih proizvajalca redno vzdrževati, saj le-te ob neustreznem vzdrževanju lahko postanejo ugodno mesto za razmnoževanje mikroorganizmov.

Podrobnejša priporočila in navodila so dostopna na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje za pitno vodo.

Oblikovanje in izvedba: ENKI