Zapri

Iskalnik

Obvestilo o spremembi urnika odvoza odpadkov

Obvestilo o spremembi urnika odvoza odpadkov

Obveščamo vas, da s 1. 7. 2019 začne veljati spremenjen urnik odvoza mešanih komunalnih odpadkov in embalaže. Do 30. 6. 2019 velja obstoječi urnik odvoza, od 1. 7. dalje pa bo urnik na nekaterih območjih spremenjen.

Uporabnike storitve ravnanja s komunalnimi odpadki obveščamo, da s 1. 7. 2019 začne veljati spremenjen urnik odvoza mešanih komunalnih odpadkov in embalaže. Do 30. 6. 2019 velja obstoječi urnik odvoza, od 1. 7. 2019 dalje pa bo urnik na nekaterih območjih spremenjen.

Način odvoza mešanih komunalnih odpadkov in embalaže pri vseh uporabnikih ostaja enak kot do sedaj. Za večino uporabnikov to pomeni, da se embalaža in mešani komunalni odpadki odvažajo izmenično: en teden poteka odvoz mešanih komunalnih odpadkov, naslednji teden pa odvoz embalaže, vedno na isti dan v tednu.

Dneve odvoza po novem urniku lahko uporabniki preverite:

- na računu za komunalne storitve, v tabeli z navedenimi zabojniki;

- v svojem profilu na portalu eProdnik, ki je dostopen preko spletne strani www.jkp-prodnik.si;

- v posebnem obvestilu, ki ste ga 17. 6. 2019 prejeli tudi po navadni pošti.

Urnik odvoza biološko razgradljivih odpadkov ostaja nespremenjen tudi v prihodnje.

Na nekaterih območjih bo tako odvoz mešanih komunalnih odpadkov in embalaže kot tudi odvoz biološko razgradljivih odpadkov potekal na isti dan v tednu. V tem primeru pripravite za odvoz dva zabojnika (za biološko razgradljive odpadke in mešane odpadke ali embalažo), ki ju bosta praznili dve različni smetarski vozili.

V primeru vprašanj smo uporabnikom na voljo po telefonu na 01 729 54 30 ali po elektronski pošti na info@jkp-prodnik.si

 

Oblikovanje in izvedba: ENKI