Zapri

Iskalnik

Obvestilo o pričetku izvajanja obvezne 24-urne dežurne pogrebne službe

Obvestilo o pričetku izvajanja obvezne 24-urne dežurne pogrebne službe

S 1. 4. 2019 je bilo Javno komunalno podjetje Prodnik skladno z veljavno zakonodajo določeno za izvajalca obvezne 24-urne dežurne pogrebne službe na območju občin Domžale, Mengeš, Trzin in Moravče.

Občine Domžale, Mengeš, Moravče in Trzin so skladno z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej, Ur. l. RS št. 62/16), Odlokom o pokopališkem redu v Občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 8/17), Odlokom o pokopališkem redu v Občini Mengeš (Uradni vestnik, Občine Mengeš št. 6/18), Odlokom o pokopališkem redu v Občini Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 13/2018) in Odlokom o pokopališkem redu v Občini Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 10/2018) za izvajalca 24-urne dežurne pogrebne službe določile Javno komunalno podjetje Prodnik d. o. o..

S sprejetjem in potrditvijo cenika pogrebnih in pokopaliških storitev, ki velja od 1. 4. 2019, je podjetje Prodnik d.o.o. kot izvajalec 24-urne dežurne službe dolžno prevzeti vsakega pokojnika, ki umre na območju navedenih občin. Za podjetje Prodnik dežurno pogrebno službo izvaja pogodbeni izvajalec, Pogrebne storitve Vrbančič.

Navodilo v primeru smrti

Svojci, zdravnik oziroma pristojna uradna oseba v primeru smrti pokliče dežurno pogrebno službo na telefonsko številko 041 611 491in naroči izvedbo dežurne službe.

Po prihodu na kraj se na podlagi prejete listine o smrti pokojnico oziroma pokojnika prevzame in prepelje v hladilne prostore izvajalca javne službe.

Z naročniki pogreba oziroma s svojci se naknadno dogovori o nadaljnjih postopkih, vezanih na izvedbo pogreba oziroma na predajo pokojnice ali pokojnika izbranemu izvajalcu pogrebne storitve.

Cena 24-urne dežurne službe znaša 189,00 EUR brez DDV oziroma 206,96 z DDV. 

Oblikovanje in izvedba: ENKI