Iskalnik

Obvestilo o omejitvi uporabe pitne vode na območju občine Moravče - preklicano 4.8.2021

Obvestilo o omejitvi uporabe pitne vode na območju občine Moravče - preklicano 4.8.2021

24. 6. 2021 - Uporabnike z območja občine Moravče obveščamo, da je na območju celotne občine, zaradi prekomerne porabe vode zaradi zalivanja v obdobju visokih temperatur, za zagotavljanje zadostnih količin pitne vode za osnovne življenjske namene do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje avtomobilov, polnjenje bazenov in druge neprehrambne namene.

Vodooskrbni sistem občine Moravče je občutljiv na sušne razmere in v tem obdobju ne omogoča povečane porabe vode, ki jo na primer povzroča pogostejše zalivanje vrta, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov. Da bo zagotovljena zadostna količina pitne vode za prehrambene in sanitarne namene tudi v tem sušnem obdobju, uporabnike prosimo, da dosledno upoštevajo ukrep prepovedi uporabe pitne vode za zalivanje, pranje avtomobilov, polnjenje bazenov in druge neprehrambne namene.

Uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje in upoštevanje ukrepa omejitve uporabe pitne vode.

Stanje na drugih vodovodnih sistemih je stabilno in posebni varčevalni ukrepi z vodo niso potrebni

Vodni viri, ki oskrbujejo uporabnike na območju občin Domžale, Mengeš, Trzin in Lukovica tudi v daljših sušnih obdobjih nudijo zadostno zalogo pitne vode, zato posebni varčevalni ukrepi s pitno vodo niso potrebni. Na teh območjih pravzaprav redna poraba celo pripomore k boljši kakovosti pitne vode. Zalivanje vrta je tako v teh dneh priporočljivo, ne le z vidika uspevanja povrtnin, ampak tudi z vidika zagotavljanja določenega nivoja porabe vode (ki je zaradi dopustov manjša kot običajno), ki pripomore k hitrejšemu potovanju vode po ceveh, manjšemu segrevanju vode in posledično boljši kakovosti vode, ki priteče do hiš.

Stanje vodnih virov bomo tudi v prihodnje skrbno spremljali in uporabnike obveščali o morebitnih ukrepih.

Oblikovanje in izvedba: ENKI