Iskalnik

Ob svetovnem dnevu Zemlje: bodi junak, ne zamenjaj školjke za smetnjak

Ob svetovnem dnevu Zemlje: bodi junak, ne zamenjaj školjke za smetnjak

Kaj vse pristane v kanalizaciji in tja ne spada? Ob svetovnem dnevu Zemlje opozarjamo na pravilno ravnanje z odpadno vodo in odpadki.

22. aprila že 50. leto obeležujemo svetovni dan Zemlje - z namenom, da se na ta dan spomnimo, kako čudovito življenje nam omogoča naš planet. In da se spomnimo, da je prihodnost planeta, na katerem sobivamo z rastlinami in živalmi, odvisna predvsem od našega ravnanja.

Slovenska komunalna podjetja v okviru Pobude skupaj za boljšo družbo, ki deluje pod okriljem Zbornice komunalnega gospodarstva, tokrat dan Zemlje posvečamo problematiki nepravilnega odlaganja odpadkov v kanalizacijo. Odpadna voda ima namreč zelo pomemben vpliv na okolje, saj se vrača nazaj v vodni krogotok, zato je odgovorno ravnanje z odpadno vodo ključnega pomena. Na eni strani moramo za pravilno odvajanje komunalne odpadne vode poskrbeti upravljavci sistemov, na drugi strani pa je zelo pomembno tudi, kako ravnamo z odpadno vodo za štirimi stenami naših domov. Ob tem si velja zapomniti preprosto navodilo: STRANIŠČNA ŠKOLJKA NI KOŠ ZA SMETI, VANJO SPADAJO LE TRI STVARI.

Kaj pogosto pristane v kanalizaciji pa tja ne spada?

Upravljavci kanalizacijskih sistemov opažamo, da se v kanalizaciji pogosto znajdejo stvari, ki tja ne spadajo ter povzročajo težave pri odvajanju in čiščenju odpadne vode. Odlaganja hrane in drugih odpadkov v kanalizacijske odtoke ima namreč številne negativne posledice za delovanje kanalizacijskih sistemov in okolje. Kaj se torej zgodi, če v odtoke in stranišče mečemo odpadke?

Ostanki hrane in drugi biološki odpadki 
Tovrstni odpadki v kanalizaciji privabljajo podgane, ki se zaradi obilice hrane zadržujejo v kanalizacijskem omrežju in s prenašanjem bolezni lahko ogrožajo tudi naše zdravje. Pravilno je, da jih odložimo v rjavi zabojnik ali na kompostnik.

Hrana v kanalizaciji privablja nezaželene goste.

Odpadno jedilno olje 
Če ga zlivamo v stranišče ali odtoke, se maščobe odlagajo na stene, nato pa se nanje vežejo druge nesnage in ožajo preseke cevi ter tako mašijo kanalizacijo. Pravilno je, da ga shranjujemo posebej in odložimo med nevarne odpadke.  

Pripomočki za osebno nego: vlažilni robčki, vatke, palčke za ušesa, vložki, tamponi
Če tovrstni odpadki pristanejo v stranišču, zamašijo črpalke kanalizacijskega sistema in tako povzročajo okvare na sistemu. Pravilno je, da jih odlagamo v črne zabojnike.

Eno izmed večjih težav v kanalizaciji predstavljajo vlažilni robčki in druge krpice, ki povzročajo zamašitev cevovodov in okvaro črpalk.

Nevarni odpadki: barve, laki, odpadna olja, zdravila
Če se te snovi pojavljajo v odpadni vodi, je oteženo čiščenje odpadne vode, hkrati pa tako nevarne snovi prehajajo v okolje. Pravilno je, da jih zbiramo posebej in oddamo v okviru organiziranega zbiranja nevarnih odpadkov v premičnih zbiralnicah ali pa jih odpeljemo v zbirni center v Dobu, kjer je njihova oddaja za uporabnike brezplačna.

V času epidemije COVID-19 povečana uporaba pripomočkov za enkratno uporabo

V času epidemije je še posebej pomembno, da s svojimi odpadki ravnamo odgovorno. V tem času se je povečala uporaba pripomočkov za enkratno uporabo, kot so robčki in krpe za razkuževanje, zaščitne rokavice in maske. Ti odpadki prav tako ne spadajo v straniščno školjko, ampak v zabojnik za mešane komunalne odpadke. 

Bodi torej tudi ti junak in ne zamenjaj školjke za smetnjak. Prispevaj svoj delež k ohranjanju našega planeta.

Oblikovanje in izvedba: ENKI