Iskalnik

Ob svetovnem dnevu voda: Podzemna voda - naša pitna voda

Ob svetovnem dnevu voda: Podzemna voda - naša pitna voda

22. marca obeležujemo svetovni dan voda, ki je letos posvečen podzemni vodi, s temo: PODZEMNA VODA: SKRITO NAJ POSTANE VIDNO. Podzemne vode ne vidimo, je pa za naše življenje izjemnega pomena: bistveno vpliva na kakovost življenja, hkrati pa ljudje z vsakim dejanjem vplivamo na njeno kakovost. V svetovnem merilu je skoraj vsa tekoča sladka voda – podzemna voda. Zagotavlja nam vire pitne vode, podpira sanitarne sisteme, kmetijstvo in industrijo ter je pomembna za ekosisteme. 

Na sliki je ilustracija podzemne vode in v ozadju pokrajine.

Podzemna voda je tudi najpomembnejši vir pitne vode na našem območju. Največ pitne vode se namreč črpa prav iz podzemnih virov: prodnatega in peščenega vodonosnika na Mengeškem polju ter dolomitskega vodonosnika na Kolovcu. Za potrebe oskrbe s pitno vodo se v vodonosnike izvrta posebne vodnjake, ki s pomočjo črpalk črpajo vodo za oskrbo prebivalcev preko vodovodnega omrežja. Voda iz teh vodnih virov je zaenkrat odlične kakovosti in se v običajnih razmerah v javni vodovodni sistem lahko distribuira brez kakršnekoli priprave. Poleg odlične kakovosti pa imamo srečo, da so zaloge pitne vode zadostne.

Ilustracija črpanja pitne vode

Kljub temu pa se moramo zavedati, da je podzemna voda dragocena dobrina, za katero moramo skrbeti - tako sistemsko kot vsak posameznik po svojih najboljših močeh. Vse, kar naredimo na površju, se odraža pod površjem, zato naj vsak posameznik poskrbi, da bo s svojimi dejanji čim manj ogrožal podzemno vodo. Kako?

1. Zmanjšajmo količino odpadkov. Predvsem poskušajmo povzročiti čim manj nevarnih odpadkov.
2. Odpadke skrbno ločujmo in jih odlagajmo v za to namenjene zabojnike, da bo zanje ustrezno poskrbljeno. 
3. Odpadno jedilno olje, zdravila, baterije in druge nevarne odpadke zbirajmo posebej in jih predajmo v zbirnem centru ali v premične zbiralnice nevarnih odpadkov. 
4. Pri hišnih opravilih in osebni higieni varčujmo s pitno vodo ter čistilnimi in kozmetičnimi sredstvi. Za čiščenje uporabljajmo ekološka čistila.
5. Za zalivanje vrta in lončnic uporabljajmo deževnico. 
6. Uživajmo čim bolj ekološko pridelano hrano, saj prekomerna uporaba pesticidov in gnojil predstavlja grožnjo podtalnici.

Skupaj poskrbimo, da bo iz naših pip še dolgo tekla čista pitna voda.

Logotip Poezija vode

Oblikovanje in izvedba: ENKI