Zapri

Iskalnik

Ob svetovnem dnevu voda

Vsaka kapljica je pomembna

22. marca obeležujemo svetovni dan voda, ki ga je je leta 1993 Generalna skupščina OZN razglasila z namenom opozoriti svetovno javnost na pomen vode. Letošnji slogan je “Voda za vse”, zato se izpostavljajo predvsem možnosti dostopa do čiste pitne vode za vse ljudi. 

 

Foto: Pexels

V Sloveniji imamo srečo, da je čiste pitne vode za enkrat še dovolj. Kljub temu pa je treba poskrbeti, da bo tako tudi v prihodnje. Zato mora lokalna skupnost zagotoviti ustrezno infratsrukturo in njeno delovanje, kar pomeni vlaganja v vzdrževanje in obnove, tako vodovodnega kot kanalizacijskega sistema.

Za čisto pitno vodo pa je odgovoren tudi vsak izmed nas, zato:

  • Skrbno ločujmo odpadke in jih odlagajmo v za to namenjene zabojnike, da bo zanje ustrezno poskrbljeno.
  • Odpadnega olja, zdravil, hrane in drugih odpadkov ne smemo zlivati ali odvreči v kanalizacijo, ker tako močno obremenjujejo okolje, poleg tega pa lahko onemogočijo normalno delovanje sistema.
  • Pri hišnih opravilih in osebni higieni varčujmo s pitno vodo ter čistilnimi in kozmetičnimi sredstvi.
  • Za čiščenje uporabljajmo ekološka čistila.
  • Za zalivanje vrta in lončnic uporabljajmo deževnico.
  • Uživajmo čim bolj ekološko pridelano hrano, saj prekomerna uporaba pesticidov in gnojil predstavlja veliko grožnjo podtalnici.
  • Poskrbimo za urejeno odvajanje komunalne odpadne vode, saj neočiščena močno obremenjuje okolje in podtalnico.

Skupaj poskrbimo, da bo iz naših pip še dolgo tekla čista pitna voda.

Oblikovanje in izvedba: ENKI