Iskalnik

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. prejelo pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. prejelo pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. zagotavlja varno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo, urejeno odvajanje odpadnih voda ter odvoz in ustrezno ravnanje z odpadki več kot 60.000 prebivalcem na območju občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče. Pri poslovanju smo zavezani načelom družbene odgovornosti, zato storitve izvajamo v skladu z najvišjimi strokovnimi, etičnimi in okoljskimi standardi. Ker smo prepričani, da je družbena odgovornost podjetij nujna za zagotavljanje zdravega okolja in dobrih medsebojnih odnosov z zaposlenimi, uporabniki, dobavitelji in lokalno skupnostjo, smo se odločili, da k temu področju pristopimo bolj sistematično in nadgradimo družbeno odgovorne projekte in metode delovnih procesov.

Na sliki je prejeti certifikat družbeno odgovoren delodajalec.

Pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec, ki ga podeljuje Ekvilib Inštiut v sodelovanju s partnerji Gospodarsko zbornico Slovenije, Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropskim socialnim skladom, smo zato izjemno veseli.

Direktor Marko Fatur je ob tem povedal: »Zavedamo se, da so vsaj toliko kot strokovnost in kakovost storitev pomembni odnosi, zato si prizadevamo za čim večjo povezanost z lokalno skupnostjo ter zagotavljanje varnega, zdravega in spodbudnega delovnega okolja za vse zaposlene. Glede na to, da je skrb za okolje osnova vseh dejavnosti podjetja, je za nas trajnostno poslovanje edina prava pot. Pridobljeni pristopni certifikat nam potrjuje, da smo na pravi poti in nas hkrati spodbuja k nadaljevanju in nadgradnji naših prizadevanj na področju družbene odgovornosti.«

V podjetju poleg odnosa do zaposlenih, uporabnikov in lokalne skupnosti veliko pozornosti namenjamo tudi ozaveščanju. V zadnjih letih smo z namenom ozaveščanja javnosti razvili dve blagovni znamki (Grini, Poezija vode), s pomočjo katerih aktivno ozaveščamo tako otroke in uporabnike komunalnih storitev kot tudi zaposlene o pomenu pitne vode in ravnanja z odpadki. Hkrati sodelujemo tudi v pobudi Skupaj za boljšo družbo v okviru Zbornice komunalnega gospodarstva.

Več o tem, kako razumemo našo družbeno odgovornost pa na povezavi: https://prodnik.si/o-nas/druzbena-odgovornost.

Oblikovanje in izvedba: ENKI