Iskalnik

Evropski teden zmanjševanja odpadkov 2018

Evropski teden zmanjševanja odpadkov 2018

Ob evropskem tednu zmanjševanja odpadkov smo se pridružili skupni ozaveščevalni akciji slovenskih komunalnih podjetij.

Evropski teden zmanjševanja odpadkov povezuje mrežo javnih institucij, društev in posameznikov, ki skupaj delujejo na področju zmanjševanja odpadkov. V Sloveniji se je eni najbolj prepoznavnih akcij letos s kar 71 akcijami pridružilo 41 vrtcev, osnovnih in srednjih šol, 12 komunalnih podjetij ter druge javne institucije, društva in podjetja. S prikazom boljših praks, informativnimi napotki in praktičnimi nasveti za ravnanje z nevarnimi odpadki so naslovili konkretne težave, ki predstavljajo izziv v domačih gospodinjstvih.

Nevarni odpadki so tisti, v katerih je koncentracija nevarnih snovi takšna, da lahko škoduje okolju, ob nepravilni rabi pa tudi našemu zdravju. Podatek, da smo v Sloveniji smo v preteklem letu ustvarili 6600 ton nevarnih odpadkov, je zaskrbljujoč. To pomeni, da vsak Slovenec na leto proizvede kar 3,3 kg nevarnih odpadkov.

Nepravilno ravnanje z nevarnimi odpadki v domačih gospodinjstvih predstavlja še vedno velik izziv. Tako je pokazala tudi anketa, ki so jo pri Zbornici komunalnega gospodarstva pripravili ob prihajajočem Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov. Podatki so pokazali, da v številnih gospodinjstvih nevarne odpadke odlagajo med ostale mešane komunalne odpadke, odpadno jedilno olje in zdravila pa odlagajo v odtoke, čeprav tja ne sodijo in onesnažujejo podtalnico.

Na pobudo Zbornice komunalnega gospodarstva sta zato nastali dve aktivnosti, ki težavi neposredno naslavljata – in sicer Prikaz nevarnih vsiljivcev, ki najpogosteje pristanejo med mešanimi komunalnimi odpadki, ter Akcija zbiranja odpadnega jedilnega olja. Prikaz nevarnih vsiljivcev smo pripravili tudi v Domžalah.

S prikazom smo želeli opozoriti na pomen pravilnega ravnanja z nevarnimi oziroma posebnimi odpadki, kot so barve in laki, čistila, zdravila, elektronske naprave in baterije, olja in masti. Vsi ti odpadki ob nepravilnem odlaganju lahko zelo negativno vplivajo na naše okolje in zdravje. Zato je zelo pomembno, da jih ločujemo od ostalih odpadkov že v gospodinjstvu in predamo v zbirnem centru ali v okviru organiziranih akcij, predvsem pa si moramo tudi prizadevati, da bi teh odpadkov nastalo čim manj.

Vabljeni k branju priročnika Razbremenimo okolje strupenih snovi, ki je nastal v sodelovanju Zbornice komunalnega gospodarstva in Ministrstva za okolje in prostor, vsebuje pa praktične napotke za zmanjšanje količine nevarnih snovi v gospodinjstvu in pravilno ravnanje z nevarnimi odpadki.

Oblikovanje in izvedba: ENKI