Iskalnik

Evropski teden zmanjševanja odpadkov

Evropski teden zmanjševanja odpadkov v znamenju odpadne embalaže

Slovenska komunalna podjetja smo danes v središčih svojih mest in krajev prikazala, koliko embalaže proizvede vsak izmed nas na letni ravni. Cilj prikaza je prebivalce opozoriti na problematiko odpadne embalaže, jih spodbuditi k njenemu zmanjševanju in k odgovornejši, trajnostno naravnani potrošnji.

 

Vsak izmed nas proizvede 157 kg odpadne embalaže na leto.

Odpadna embalaža je resen problem današnje družbe. Na eni strani je tesno povezan z načinom proizvodnje, ker se za pakiranje izdelkov velikokrat uporabi več materialov kot je potrebno, na drugi strani pa tudi z našo potrošnjo, saj vsak dan ustvarimo velike količine odpadne embalaže. Po zadnjih podatkih naj bi tako samo v Evropi proizvedli letno 157 kg odpadne embalaže na prebivalca.

Evropska komisija se zaveda problematike odpadne embalaže in se je v sklopu strategije krožnega gospodarstva zavezala, da bo zmanjšala količino odpadne embalaže ter spodbujala snovanje okolju prijazne embalaže. Evropski teden zmanjševanja odpadkov, ki letos poteka od 19. do 27. novembra 2016, je zato posvečen prav zmanjševanju količine odpadne embalaže.

Prikaz količine odpadne embalaže je nastal na pobudo GZS - Zbornica komunalnega gospodarstva, ki je tudi letošnja koordinatorka aktivnosti Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov za Slovenijo. Direktor zbornice Sebastijan Zupanc je ob tem dejal:

Danes proizvajamo in porabljamo vse preveč embalaže. Velik delež te je nepotrebne, zato je prav, da javnost opozorimo na to problematiko in jim pokažemo kako lahko ravnajo drugače. Veseli nas, da se je letos prijavilo tako veliko število komunalnih podjetij. To dokazuje, da se komunalna podjetja zavedajo svoje vloge pri spodbujanju preprečevanja nastajanja odpadkov in trajnostnega ravnanja ter jo učinkovito izpolnjujejo.”

Prikaz je potekal v dvanajstih mestih in krajih po vsej Sloveniji - Ljubljani, Mariboru, Kranju, Celju, Izoli, Novi Gorici, Ilirski Bistrici, Domžalah, Mežici, Trbovljah, Kočevju in občini Krško.

V Domžalah je potekal na tržnem prostoru z evidentnim prikazom količine proizvedene odpadne embalaže - kar 16 (120 litrskih) zabojnikov na osebo.

Mimoidoče in seveda tudi vse ostale vabimo, da vodite Dnevnik odpadne embalaže, s pomočjo katerega boste imeli boljši pregled nad svojo porabo embalaže. Dnevnik lahko izpolnjujete digitalno, če ga boste natisnili, pa to storite obojestransko - da porabite čim manj papirja.

Ker gre za pomembno in inovativno pobudo tudi na ravni Evropske unije, je GZS -  Zbornica komunalnega gospodarstva vseslovensko iniciativo prijavila tudi v sklop aktivnosti European Week for Waste Reduction. Obenem pa seiniciativa poteguje tudi za European Week for Waste Reduction awards, ki nagrajuje najboljše in inovativne aktivnosti na področju preprečevanja odpadkov.

Slovenija sodeluje v Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov od leta 2010. V zadnjih dveh letih je koordinatorka aktivnosti za Slovenijo GZS - Zbornica komunalnega gospodarstva. Zbornica tudi sicer spodbuja zmanjševanje količine odpadkov, odgovorno potrošnjo in ohranjanje naravnih virov. To počne tudi prek družbeno odgovorne pobude Skupaj za boljšo družbo, ki jo je zasnovala z namenom, da bi vsa slovenska komunalna podjetja spodbujala učinkovito rabo virov in trajnostno naravnane prakse.

 

Oblikovanje in izvedba: ENKI